Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”

Informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło w dniu 03 września 2019 r. konkurs program pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”

NPRH https://www.gov.pl/web/nauka/informacje-o-nprh

 

Wnioski do konkursu należy składać w Dziale Nauki w terminie do dnia 25 października 2019 r.

 

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o konsultowanie wniosków i terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz

 

 

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki:

  • 1 egzemplarz wniosku (ostateczna i zablokowana) w wersji elektronicznej,
  • 1 egzemplarz wersji wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą. Wniosek powinien być podpisany przez kierownika jednostki, w której projekt będzie realizowany (w przypadku gdzie kierownikiem jest kierownik katedry z podpisem dziekana). Pod wykazem aparatury planowanej do zakupienia należy uzyskać podpis kierownika Działu Aparatury Naukowo – Badawczej i Dydaktycznej
  • Wykaz załączników zgodnych  z komunikatem Ministra  MNiSW z dnia 3 września 2019 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków (IV. Tryb przeprowadzania naboru do NPRH)

 

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki do dnia 31 października 2019 r.

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj  (Pracownik – Repozytorium dokumentów –  Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki od kwietnia 2019).

 

WYDZIAŁY