Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO”

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO”. Prezentacja odbędzie się 18 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.00 w budynku Biblioteki Głównej i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Witosa 45, 61-693 Poznań (Czytelnia Biblioteki Głównej, p.124).

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie
planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie 2.3.1 - „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 14 kwietnia 2017 r. włącznie. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy). Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres zokasprz@up.poznan.pl .
Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

WYDZIAŁY