Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sala Projektowa im. Profesora Zbigniewa Habera | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sala Projektowa im. Profesora Zbigniewa Habera

Uroczyście, z udziałem JM Rektora, prof. Jana Pikula, oraz najbliższej rodziny, przyjaciół i pracowników z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP, od 17 marca 2017 r., Sala Projektowa nr 15A w Kolegium Zembala, otrzymała imię zasłużonego naukowca, twórcy obecnej Katedry Terenów Zielonych i Architektury Krajobrazu, współtwórcy Arboretum Leśnego w Zielonce, prof. dr. hab. Zbigniewa Habera, specjalisty z zakresu kształtowania i konserwacji terenów zielonych.

Symbolicznego odsłonięcia tablicy nad wejściem do sali, dokonała małżonka Profesora, p. Mirosława Haber w towarzystwie JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Laudację wygłosił dr hab. Piotr Urbański, który w barwny sposób opisał sylwetkę swego nauczyciela i promotora pracy doktorskiej. Wymienił m.in. charakterystyczne cechy osobowe Profesora Habera, które zamknęły się w trzech słowach: „teka”, czyli teczka jako nieodzowny atrybut Profesora, uczciwość Profesora oraz Jego akademicka sprawiedliwość.

Syn, Wojciech Haber, w imieniu licznie przybyłej rodziny, podziękował inicjatorom decyzji o nadaniu Sali Projektowej w Kolegium Zembala mienia Ojca.

Moderatorem uroczystości był dziekan wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, dr hab. Tomasz Kosiada.

WYDZIAŁY