Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sesja Studenckich Kół Naukowych 2017 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sesja Studenckich Kół Naukowych 2017

Zgodnie z wieloletnią tradycją, podczas Sesji Studenckich Kół Naukowych, studenci zaprezentowali wyniki prac badawczych, które powstały w ramach działalności studenckiego ruchu naukowego. Tegoroczna Sesja odbyła się 11 maja w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce.

Obrady podzielone były na sekcje: Techniczną, Przyrodniczą, Nauk Ekonomiczno-Społecznych oraz Sesję Posterową. Zaprezentowano dorobek naukowy aż 19 z 23 działających na naszym Uniwersytecie studenckich kół naukowych. Wygłoszono ogółem 29 referatów, w tym: 6 w Sekcji Nauk Technicznych, 13 w Sekcji Nauk Ekonomiczno–Społecznych, 10 w Sekcji Przyrodniczej, natomiast w Sekcji Posterowej przedstawiono 14 plakatów.

Prezentacje uczestników wnikliwie oceniało jury, w składzie:

 • dr hab. Piotr Szulc – Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii;
 • dr hab. Arkadiusz Tomczak ¬– Wydział Leśny;
 • dr hab. Ryszard Steppa – Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach;
 • dr inż. Łukasz Czajkowski – Wydział Technologii Drewna;
 • dr Magdalena Janyszek – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu;
 • dr hab. Małgorzata Gumienna – Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu;
 • dr inż. Tadeusz Nawrot – Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej;
 • dr hab. Sławomir Kalinowski – Wydział Ekonomiczno-Społeczny – Przewodniczący Jury 
 • oraz dr hab. Hieronim Frąckowiak, prof. nadzw. – Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych.

Należy podkreślić wysoki poziom naukowy prezentacji, bardzo starannie przygotowanych oraz w sposób oryginalny i niekonwencjonalny zaprezentowanych.

Nad sprawnym przebiegiem Sesji czuwał Komitet Organizacyjny w składzie: 
mgr Karolina Marek i mgr Monika Skrzypniak z Działu Studiów i Spraw Studenckich, mgr Dagmara Bełka oraz studenci: Krystian Bensch, Filip Borowczak, Dominika Chojnacka, Jakub Krysiński, Bernadetta Piasecka, Joanna Skóra, Weronika Wyduba.

Laureatami tegorocznej Sesji Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostali:

I. SEKCJA TECHNICZNA

 • I NAGRODA

SKN Inżynierów Środowiska
BETONOWE BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW
Autorzy: Marcin Gabryelczyk, Katarzyna Kokotowska

 • II NAGRODA

KN Studentów Biotechnologii „OPERON"
BROWUP- CZYLI JAK UWARZYĆ PIWO
Autorzy: Jakub Grzywacz, Marcin Drzewiecki, Mateusz Durbacz, Adam Ajtner,
Piotr Banachowicz, Jakub Kiepś 

 • III Nagroda

SKN Technologów Drewna
BADANIE WYTRZYMAŁOŚCI GŁÓWEK PAŁEK PERKUSYJNYCH W ZALEŻNOŚCI OD GATUNKU DREWNA
Autor: Mikołaj Zieliński

 • Wyróżnienie

SKN Gospodarki Przestrzennej
ZIELEŃ MIEJSKA JAKO CZĘŚĆ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DĄŻĄCEGO DO POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA I MIKROKLIMATU TERENÓW ZURBANIZOWANYCH
Autor: Patrycja Kujawska

II. SEKCJA NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

 • I NAGRODA

SKN Dietetyków
STAN ODŻYWIENIA POLSKICH KIEROWCÓW SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Autorzy: Paulina Pobłocka, Magdalena Pracka

 • II NAGRODA

SKN Młodych Księgowych i Finansistów
KREDYTOWY RAJ DLA STUDENTÓW – CZYLI JAKIE WARUNKI POWINIEN SPEŁNIĆ IDEALNY KREDYT STUDENCKI?
Autorzy: Magdalena Jagiełło, Aleksandra Janicka, Sylwia Kaczmarek, Karolina Kaliwoszka

 • III NAGRODA

SKN Myśli Gospodarczej
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE DLA ROLNICTWA W POLSCE W WARUNKACH POZOSTAWANIA POZA STREFĄ EURO
Autorzy: Bartłomiej Bajan, Przemysław Cieślak

 • WYRÓŻNIENIE

SKN Młodych Menedżerów
PROGRAM „RODZINA 500 PLUS” W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH
Autorzy: Krystian Bensch, Katarzyna Bobowska, Weronika Wyduba

SKN Turystyki „AgroTur”
PERCEPCJA WSPÓŁCZESNEJ AGROTURYSTYKI PRZEZ WIELKOPOLAN
Autor: Marta Matuszewska

III. SEKCJA PRZYRODNICZA

 • I NAGRODA

SKN Zootechników i Biologów, Sekcja Anatomii Zwierząt
ZRÓŻNICOWANIE ZMIAN PATOLOGICZNYCH BRZEGU DALSZEGO TRZESZCZKI KOPYTOWEJ (OS SESAMOIDEUM DISTALE) U KONI GORĄCOKRWISTYCH I ZIMNOKRWISTYCH
Autor: Martyna Frątczak

 • II NAGRODA

SKN Leśników, Sekcja Teriologiczna
ZASIEDLENIE SKRZYNEK DLA NIETOPERZY W DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM W LATACH 2013-2016
Autorzy: Małgorzata Hoppe, Jan Anuszkiewicz

 • III NAGRODA

SKN Medyków Weterynaryjnych
WPŁYW EPIDURALNEGO LUB DOMIĘŚNIOWEGO PODAWANIA GnRH NA STAN JAJNIKÓW U KRÓW Z ANESTRUS
Autorzy: Magdalena Herudzińska, Aleksandra Kierbić, Julita Kmiecik

 • WYRÓŻNIENIE

SKN Rolników
WPŁYW ADIUWANTÓW NA WŁAŚCIWOSCI FIZYKO-CHEMICZNE CIECZY OPRYSKOWEJ Z HERBICYDEM LUMAX 537,5 SE
Autorzy: Adela Andrzejak, Bernadetta Ryńska

SKN Leśników, Sekcja Historii Leśnictwa
HISTORIA ROZŚWIETLONA NOWOCZESNOŚCIĄ
Autorzy: Konrad Kupajczyk, Mateusz Wiśniewski, Michał Rybicki

SKN Zootechników i Biologów, Sekcja Ichtiologiczna
ANALIZA POKARMU KORMORANA CZARNEGO Z JEZIORA BYTYŃ – WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ
Autorzy: Tomasz Uzar, Martyna Frątczak

IV. SEKCJA POSTEROWA

 • I NAGRODA

KN Studentów Biotechnologii "OPERON"
METODY OCENY AKTYWNOŚCI ANTYBAKTERYJNEJ EKSTRAKTÓW Z WYBRANYCH MIKROALG
Autor: Katarzyna Mikołajczak

 • II NAGRODA

SKN Technologów Żywności
CHARAKTERYSTYKA MAKARONU Z DODATKIEM ROBINII AKACJOWEJ
Autorzy: Rafał Kałuża, Paulina Pauter, Michał Kazimierczak

 • III NAGRODA

SKN Zootechników i Biologów, Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich
ZASTOSOWANIE NATURALNYCH FITOBIOTYKÓW W WARUNKACH TERRARYJNYCH
Autorzy: Magdalena Noak, Aneta Barc, Łukasz Ciesielski, Pola Pawełczyk

 • WYRÓŻNIENIE

SKN Rolników
WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ROZWÓJ KORZENI PSZENICY OZIMEJ ODMIANY OPAL
Autorzy: Monika Grzanka, Daria Antkowiak

SKN Młodych Menedżerów
WARUNKI MIESZKANIOWE POZNAŃSKICH STUDENTÓW
Autorzy: Dominika Chojnacka, Maria Matusiak

Po raz kolejny Sesja Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przybrała charakter święta studenckiego ruchu naukowego, które umożliwiło nie tylko prezentację wyników przeprowadzonych badań, dyskusję i wymianę poglądów, ale także wzajemne poznanie się. Ostatnim punktem bardzo napiętego programu Sesji było wspólne ognisko.

Autorzy:
mgr Karolina Marek

 

Galeria>>
Autorzy zdjęć: Karolina Marek, Marina Kamińska

 

WYDZIAŁY