Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XI Targi Pracy UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XI Targi Pracy UPP

Targi Pracy UPP to wydarzenie, które organizowane jest cyklicznie w Uniwersytecie i stanowi doskonałą promocję aktualnych ofert pracy, programów stażowych i ambasadorskich w firmach branżowych. Wydarzenie przyczynia się do aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Stanowi również promocję wizerunku Uczelni w otoczeniu biznesowym.

Przedsięwzięcie skierowane jest do studentów i absolwentów wszystkich kierunków studiów realizowanych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

Termin: 7 marca 2018r. 

Miejsce: Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28

WYDZIAŁY