Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stan otwartej nauki w Polsce. Nowy raport OPI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stan otwartej nauki w Polsce. Nowy raport OPI

Wyniki badania Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) wyraźnie wskazują na potrzebę stworzenia krajowej polityki otwartego dostępu. Podczas gdy publikowanie w otwartym dostępie jest już standardem prowadzenia badań, o tyle udostępnienie danych badawczych zgodnie z międzynarodowymi wymogami stanowi nadal wyzwanie. W Polsce wciąż mamy do czynienia z licznymi barierami prawnymi, infrastrukturalnymi i organizacyjnymi. Powszechny dostęp do aktualnej wiedzy jest fundamentem rozwoju społecznego, dlatego badacze OPI opracowali na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego raport „Analiza stanu otwartej nauki w Polsce”. Publikacja ta dostępna jest dla wszystkich na portalu RAD-on. Więcej na stronie oraz Raport do pobrania.

WYDZIAŁY