Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Trwa nabór do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) pn. Partnerstwa Strategiczne | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Trwa nabór do programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) pn. Partnerstwa Strategiczne

Celem głównym Programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Szczegółowych informacji w sprawie programu udziela p. Kamila Kubiak, e-mail: Kamila.Kubiak@zut.edu.pl. Informacje znajdują się również na stronie internetowej NAWA.

WYDZIAŁY