Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DRUGIE POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. MONITOROWANIA FUNKCJONOWANIA UPP W CZASIE EPIDEMII | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DRUGIE POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. MONITOROWANIA FUNKCJONOWANIA UPP W CZASIE EPIDEMII

2 lipca 2020 roku miało miejsce kolejne posiedzenie Zespołu do spraw monitorowania funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w czasie epidemii. Podczas spotkania, któremu przewodniczył prof. dr. hab. Roman Gornowicz – Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni, przedstawiono raporty będące efektem prac grup roboczych ds. opracowania dotyczącego aktualnego stanu prawnego funkcjonowania UPP w czasie epidemii COVID-19 oraz ds. aktualnej działalności uczelni.

Z przedstawionych opracowań wynika, że w okresie od wystąpienia na terytorium RP choroby COVID-19 Rektor UPP właściwie reagował na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz bez zbędnej zwłoki dostosowywał organizację pracy Uczelni i procesu dydaktycznego do dyspozycji prawa powszechnego (6 ustaw, 10 rozporządzeń, wytyczne środowiskowe MNiSW, zalecenia GIS) wydając 6 komunikatów, 15 zarządzeń oraz inicjując zmianę Statutu. Szczegółowa analiza harmonizacji prawodawstwa wewnętrznego UPP z prawem powszechnym nie wykazała uchybień (co do treści i terminów) w obszarze dotyczącym podejmowania działań prewencyjnych, związanych z epidemią COVID-19.   Podobny wydźwięk miało omówienie aktualnej działalności uczelni, w którym podsumowano zalecenia, procedury i środki, jakie zostały przedsięwzięte, oceniając je jako wystarczające dla zapewniania bezpieczeństwa pracowników i studentów.

 Zespół z uwagą przygląda się sytuacji i monitoruje ją na bieżąco, w celu rekomendowania władzom Uczelni rozwiązań dostosowanych do zmieniających się warunków.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY