Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PIERWSZE POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. MONITOROWANIA FUNKCJONOWANIA UPP W CZASIE EPIDEMII | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PIERWSZE POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. MONITOROWANIA FUNKCJONOWANIA UPP W CZASIE EPIDEMII

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

9 czerwca 2020 roku miało miejsce pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw monitorowania funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w czasie epidemii pod przewodnictwem prof. dr. hab. Romana Gornowicza – Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni. Zespół powołany został Zarządzeniem nr 82/2020 Rektora UPP z 29.05.2020r.

Głównym celem Zespołu jest monitorowanie wszelkich zdarzeń mogących mieć wpływ na funkcjonowanie Uczelni w warunkach epidemii. Na spotkaniu poruszone zostały sprawy związane z bieżącą działalnością uczelni oraz powołano trzy zespoły, które w ciągu najbliższych tygodni opracują raporty dotyczące odpowiednio:

  1. wpływu epidemii na finanse uczelni;
  2. stanu prawnego i wydanych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania uniwersytetu w warunkach epidemii wywołanej koronawirusem;
  3. aktualnej działalności uczelni, w którym podsumowane zostaną zalecenia, procedury i środki, jakie zostały przedsięwzięte wraz z oceną czy są wystarczające dla zapewniania bezpieczeństwa pracowników i studentów.

Raporty mają służyć diagnozie obecnej sytuacji i pozyskiwaniu informacji niezbędnych władzom uczelni do podejmowanie odpowiednich decyzji o charakterze zarówno operacyjnym, jak i strategicznym i adekwatnych do dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY