Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Propozycje Prorektorów UPP na kadencję 2020-2024 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Propozycje Prorektorów UPP na kadencję 2020-2024

Znamy już nazwiska osób, zaproponowanych przez rektora UPP prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza do objęcia funkcji prorektorów w nowej kadencji.

 

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, dotychczasowy prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, we wrześniu obejmie funkcję rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zastępując na stanowisku prof. dr. hab. Jana Pikula. Proponowani prorektorzy, po uzyskaniu poparcia studentów i doktorantów, zostaną oficjalnie powołani z dniem 1 września br.

 

Rektor elekt do współpracy zaprosił z dotychczasowego zespołu prof. dr. hab. Romana Gornowicza, który pozostanie na stanowisku prorektora ds. kadr i rozwoju uczelni. Profesor Gornowicz od niemal 20 lat zaangażowany jest w działalność organizacyjną na rzecz Uczelni pełniąc liczne funkcje kierownicze. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. studiów, a następnie do 2015 r. był dziekanem Wydziału Leśnego. W 2015 r. objął stanowisko prorektora ds. kadr i rozwoju Uczelni, na które to stanowisko ponownie został wybrany na kadencję 2016-2020. W latach pracy na stanowisku prorektora był głównym architektem przeprowadzonej z pełnym sukcesem decentralizacji finansowej Uczelni.

 

Obszarem edukacji i spraw studenckich pokieruje prof. dr hab. Piotr Ślósarz nauczyciel akademicki z 35 letnim stażem pracy, dotychczas zaangażowany w działalność na rzecz Uczelni jako członek wielu komisji senackich, rektorskich i wydziałowych. Doświadczenie organizacyjne zdobył pełniąc funkcje kierownicze w Uczelni jako kierownik Katedry Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców, prodziekan Wydziału ds. Studiów, a od 2016 r dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP.

 

Natomiast stanowisko prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą obejmie prof. dr hab. Piotr Goliński, który posiada nie tylko znaczący dorobek naukowy, ale również aktywnie działa na rzecz UPP, pełniąc od 2009 r. funkcję Kierownika Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz jako członek Senatu UPP na kadencję 2016-2020 i przewodniczący Senackiej Komisji ds. Studiów, a także członek pierwszej Rady Uczelni UPP oraz Rady Naukowej Dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo.

 

„Praca zespołowa jest fundamentem efektywnego zarządzania, którego potrzebuje nasz Uniwersytet”. – Mówi rektor-elekt prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz - „Wierzę, że dotychczasowe doświadczenie zawodowe i umiejętności organizatorskie członków mojego zespołu pozwolą na realizację strategicznych wyzwań stojących przed nami w nadchodzącej kadencji. Kandydatów na funkcje prorektorów cechuje wieloletnie zaangażowanie w funkcjonowanie UPP, pracowitość i uznany dorobek w świecie nauki, co mam nadzieję przełoży się na rozwój Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY