Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility IV Konferencja naukowo-techniczna | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

IV Konferencja naukowo-techniczna

paź
12
paź/12 00:00 - paź/14 00:00

Uniejów

IV Konferencja naukowo-techniczna pt. Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych – 30 lecie zbiornika wodnego Jeziorsko.

W dniach 12-14 października 2016 r. w Uniejowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Poznaniu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, organizują konferencję naukowo techniczną pt. „Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych – 30 lecie zbiornika wodnego Jeziorsko”. Konferencja połączona jest z jubileuszem 45-lecia twórczej pracy naukowej prof. dr hab. inż. Bogdana J. Wosiewicza. Współorganizatorów ze strony uczelni reprezentować będzie prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz., prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

WYDZIAŁY