Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja międzynarodowa w projekcie Inno4Grass (Horyzont 2020) | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja międzynarodowa w projekcie Inno4Grass (Horyzont 2020)

kwi
24
kwi/24 10:00 - kwi/26 16:00

Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego UPP jest organizatorem międzynarodowej konferencji w ramach projektu Inno4Grass „Wspólna przestrzeń innowacyjna dla zrównoważonej produkcyjności użytków zielonych w Europie”. Współorganizatorem spotkania jest Wielkopolska Izba Rolnicza. Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, w którego skład wchodzą wiodące podmioty strefy badawczo-naukowej i praktyki rolniczej ośmiu krajów Europy (Polski, Niemiec, Belgii, Francji, Irlandii, Włoch, Holandii i Szwecji). W krajach tych użytki zielone stanowią duży udział w ogólnej powierzchni wykorzystywanej rolniczo, a produkcja bydła mlecznego, mięsnego oraz owiec odgrywa istotne znaczenie gospodarcze.

 

Program konferencji obejmuje General Partner Assembly Meeting (GPA 05) oraz Facilitator Agents Meeting (FA 06), w tym sesje tematyczne, panele dyskusyjne oraz sesję terenową.

Projekt Inno4Grass został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Ramowego Badań i Innowacji Horyzont 2020.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w linku http://www.up.poznan.pl/kl/index.php?option=com_content&view=article&id=152:inno4grass&catid=41:projekty&Itemid=37

 

Prof. dr hab. Piotr Goliński
(koordynator krajowy projektu)

WYDZIAŁY