Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł” - online | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka –Startup –Przemysł” - online

Maj
12
Maj/12 09:00 - Maj/13 15:00

AGH Kraków

Zapraszamy młodych pracowników nauki, doktorantów, przedstawicieli start-upów i studentów do prezentacji referatów dotyczących innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, społecznych, organizacyjnych, marketingowych i środowiskowych

 

Tak szeroki zakres tematyczny pozwoli wspierać interdyscyplinarność i wymianę wiedzy oraz doświadczeń z różnych obszarów badawczych. W wielu dokumentach unijnych i krajowych podkreśla się konieczność tworzenia gospodarki bazującej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału naukowego, mobilności kadr naukowych oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji. Dlatego też celem konferencji jest promocja rozwiązań innowacyjnych, tworzonych w znacznym stopniu przez młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Organizatorzy mają nadzieję, iż prezentacja innowacyjnych rozwiązań i ich promocja wśród partnerów IATI i przedstawicieli przemysłu pozwoli na szybsze wdrożenie niektórych z nich.

 

Wię ej informacji można znaleźć w załączniku oraz stronie internetowej www.iati.pl.

WYDZIAŁY