Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kongres Biomasy - Wschodnioeuropejskie Spotkanie Kupców i Dostawców Biomasy | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kongres Biomasy - Wschodnioeuropejskie Spotkanie Kupców i Dostawców Biomasy

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy do wymiany vyiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim współpracy biznesowej między polskimi przedsiębiorcami, a przedsiębiorcami ze Wschodu. Spotkanie przedstawicieli branży biomasowej w celu podsumowanfa kondycji rynku biomasy w Polsce, wyznaczania celów na przyszłość przedyskutowanie najważniejszych wyzwań dla rynku biomasy. Uczestnicy po konferencji mają wzbogacić swoją wiedzę min. o to: jak kupić biomasę ze Wschodu, jak prawidłowo rozróżniać pochodzenie biomasy. 

 

Termin: 17-18 marca 2020 r. 

Miejsce: Hotel****Mercure Poznań

WYDZIAŁY