Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility WYNIKI KONKURSU MINIATURA 3 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYNIKI KONKURSU MINIATURA 3

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało 5 grudnia 2019 roku listy rankingowe konkursu Miniatura 3. Program wspiera naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. Wśród laureatów jest  trzynastu naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy otrzymają w sumie ponad 400 tys. zł na realizację działań naukowych.

Konkurs Miniatura jest skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne. Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy, maksymalna wysokość finansowania od 5 tys. zł do 50 tys. zł, natomiast wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10 proc. kosztów bezpośrednich.

 

Na opublikowanych listach rankingowych znalazło się 13 pracowników naukowych UPP:

 • dr inż. Katarzyna Barbara Leja (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności) „Właściwości keratyny ściany rogowej kopyta w świetle analiz cytometrycznych w odniesieniu do stanu anatomicznego narządu palcowego konia”
 • dr Monika Borkowska (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności) „Dobór i walidacja genów referencyjnych do różnicowej analizy ekspresji genów u Yarrowia lipolytica”
 • dr inż. Karolina Maria Łagowska (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu (Instytut Żywienia człowieka i Dietetyki) „Ocena aktywności enzymatycznej mikrobiomu jelitowego otyłych kobiet z Zespołem Policystycznych Jajników”
 • dr inż. Ewelina Król (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki) „Wpływ skojarzonej suplementacji ekstraktem z liści miłorzębu japońskiego oraz cynku na zaburzenia metaboliczne towarzyszące cukrzycy – badania modelowe z indukowaną cukrzycą typu 2”
 • dr inż. Maciej Jakub Kuligowski (Wydział o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego” „Badanie kinetyki, kierunków przemian i interakcji izoflawonów sojowych”
 • dr inż. Monika Krystyna Beszterda (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biochemii i Analizy Żywności) „Analogi bisfenolu A oraz ich pochodne - jako nowe zanieczyszczenia żywności. Badania wstępne”
 • dr inż. Przemysław Mateusz Siejak (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Fizyki i Biofizyki) „Analiza wybranych ekstraktów roślinnych jako potencjalnych stabilizatorów emulsji”
 • dr hab. inż. Agnieszka Pilarska (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego) „Wpływ dodatku wybranych nośników mikrobiologicznych na wytwarzanie biogazu w procesie fermentacji metanowej”
 • dr inż. Jacek Kamczyc (Wydział Leśny, Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu) „Zgrupowania mikrostawonogów glebowych (Acari, Mesostigmata) w drzewostanach górskich”
 • dr Krzysztof Polowy (Wydział Leśny, Katedra Techniki Leśnej) Staż naukowy w Katedrze Leśnych Biomateriałów i Techniki Leśnej w Szwedzkim Uniwersytecie Nauk Rolniczych (Sveriges Lantbruksuniversitet)   
 • dr Kinga Katarzyna Skieresz-Szewczyk (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Instytut Zoologii) „Analiza połączeń komunikacyjnych jonowo-metabolicznych w nabłonku ortorogowym i pararagowym błony śluzowej narządów jamy dzioba ptaków”
 • dr inż. Aleksandra Łangowska (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Instytut Zoologii) „Znaczenie zapylaczy aktywnych nocą w zapylaniu rzepaku”
 • dr Magdalena Woźniak (Wydział Technologii Drewna, Katedra Chemii) „Wpływ zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego na aktywność biologiczną propolisu”

 

W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty NCN nabór wniosków w konkursie Miniatury prowadzony jest w trybie ciągłym. Z tego powodu listy rankingowe konkursu są regularnie uzupełniane.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY