Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dożynki Zakładów Doświadczalnych UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dożynki Zakładów Doświadczalnych UPP

Wieloletnią tradycją Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest organizacja Święta Plonów. Co roku, wczesną jesienią w wybranym zakładzie doświadczalnym odbywa się uroczystość dożynkowa. Działalność naszej uczelni obejmuje przecież szeroko pojęte nauki rolnicze. Godny podkreślenia wydaje się też fakt, iż jako jedyna w Polsce utrzymała i potrafiła zachować właściwie cały potencjał zakładów doświadczalnych. 

W bieżącym roku zaszczyt organizacji uczelnianego Święta Plonów przypadł Leśnemu Zakładowi Doświadczalnemu Siemianice. Uroczystość odbyła się w dniu dwudziestego września w urokliwym otoczeniu Leśnego Ośrodka Naukowo-Edukacyjnego w Dworze Myśliwskim Ustronie. Może dziwić fakt powierzenia jej organizacji akurat temu Zakładowi. Trzeba jednak podkreślić, że LZD Siemianice prowadzi również gospodarkę rolną i co roku uprawia kilkanaście hektarów gruntów. Plony uzyskiwane przez Zakład nie odbiegają od tych osiąganych przez zakłady typowo rolnicze. Tak więc, organizacja dożynek przez Leśny Zakład Doświadczalny jest w pełni uprawniona.

 

W spotkaniu wziął udział JM Rektor prof. dr hab. Jan Pikul, Prorektor ds. studiów prof. dr hab. Cezary Mądrzak, Kanclerz mgr inż. Marek Klimecki, Kwestor mgr Karolina Prałat,  dziekani wszystkich wydziałów naszej uczelni, Kierownik Biura ds. zakładów doświadczalnych dr Ryszard Jaworski, dyrektorzy zakładów doświadczalnych, zaproszeni goście oraz pracownicy LZD Siemianice.

           

Uroczystość rozpoczął barwny korowód dożynkowy, na czele którego niesiono tradycyjny wieniec . Korowód ruszył spod bramy Ustronia, okrążył Dwór Myśliwski i dotarł do Biesiadnika Pod Dębem. Tam powitano gości, a JM Rektor otrzymał wieniec dożynkowy oraz tradycyjny bochen chleba, wypieczony z ziaren tegorocznych żniw. Kierownik Biura ds. zakładów doświadczalnych dr Ryszard Jaworski przedstawił krótką analizę plonów uzyskanych w bieżącym, bardzo trudnym pogodowo roku przez poszczególne zakłady doświadczalne. Rektor prof. dr hab. Jan Pikul podziękował za osiągnięte wyniki oraz wkład pracy dyrektorom rolniczych zakładów doświadczalnych, którzy następnie otrzymali pisemne podziękowania i gratulacje za wyniki, zaangażowanie i wkład pracy w prowadzenie powierzonych im zakładów.

           

Następnie przedstawiono krótki program artystyczny, przygotowany przez dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej w Trzebieniu oraz Zespół Pieśni I Tańca „Dźwięki Nadziei” przy Opatowskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Sportowym. Program nawiązywał do ludowego charakteru Święta Plonów, ale nie zabrakło również odniesień do aktualnych realiów życia na wsi. Uroczystość zakończyła wspólna biesiada, urozmaicona różnymi, wesołymi konkursami dla uczestników.

 

tekst: mgr inż. Iwo Gałecki

fot.: inż. Krzysztof Durczak, dr Ryszard Jaworski

WYDZIAŁY