Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility JESIENNE LEKCJE FESTIWALOWE 2018 NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

JESIENNE LEKCJE FESTIWALOWE 2018 NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM W POZNANIU

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

W ramach Jesiennych Lekcji XXI Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu sześć wydziałów: Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach (WMWNZ), Rolnictwa i Bioinżynierii (WRB), Technologii Drewna (WTD), Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (WIŚGP), Leśny (WL) i Nauk o Żywności i Żywieniu (WNZZ) zorganizowały 74 godzin warsztatów. Zajęcia skierowane były dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

W dniach od 12 października do 2 grudnia naukowcy z 11 jednostek przeprowadzili 21 warsztatów.

12 października - dr inż. Wojciech Andrzejewski z Zakładu Rybactwa Sródlądowego i Akwakultury Instytutu Zoologii WMWNZ przeprowadził cztero godzinne warsztaty w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka w Poznaniu. Zapoznał młodzież z morfologią raka. Następnie pokazał żywe raki i nauczył młodzież jak je klasyfikować i rozpoznawać. Uczniowie wzięli także udział w identyfikacji gatunków rodzimych i obcych.

 

19 października – Naukowcy z Wydziału Technologii Drewna zorganizowali 12 godzin warsztatów, w tym 8 godzin  na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu a 4 godziny w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Na terenie Uczelni uczniów Liceum Plastycznego im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu   powitał  Prodziekan ds. studiów dr hab. Edward Roszyk. Następnie w Hali technologicznej WTD dr inż. Dorota Dukarska, dr hab. Rafał Czarnecki z Katedry Tworzyw Drzewnych przeprowadzili warsztaty pt. "Drewno i materiały drewnopochodne wokół nas”. Uczestnicy warsztatów poznali najpopularniejsze współcześnie gatunki drewna (w tym tropikalne), a także tworzyw drzewnych, wykorzystywanych przez projektantów. Uczniowie własnoręcznie wykonali formatki popularnych tworzyw drzewnych i oznaczyli ich wybrane właściwości. Drugi warsztat pt. "Lepszy model w garści niż rysunek na papierze” zorganizowały i przeprowadziły dr inż. Julia Lange, mgr inż. Adam Majewski z Katedry Meblarstwa. Uczestnicy warsztatów poznali techniki modelowania mebli, z wykorzystaniem m. in. materiałów ekologicznych oraz narzędzi do przestrzennego modelowania. Ponadto podczas warsztatów zaprezentowane zostały  nowoczesne techniki tworzenia modeli przestrzennych.

Zajęcia o charakterze warsztatów pobudziły kreatywność, zdolności manualne oraz wyobraźnię przestrzenną. Wzmocniły umiejętności pracy zespołowej oraz zainspirowały do poszukiwania niestandardowych rozwiązań. Ponadto podczas warsztatów zaprezentowane zostały nowoczesne techniki tworzenia modeli przestrzennych.

 

29 października - Warsztaty pt. „Zrozumieć drewno” na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie przeprowadzili naukowcy dr hab. inż. Edward Roszyk oraz  inż. Damian Bojanowski z Katedry Nauk o Drewnie. Uczestnicy warsztatów poznali makroskopową i mikroskopową budowę rodzimych i tropikalnych gatunków drewna. Wykonali preparat mikroskopowy. Porównali próbki najlżejszego i najcięższego drewna w skali kraju i świata. Dowiedzieli się jak się oznacza gęstość drewna metodą flotacyjną. Wykonali próbę napicia się soku przez drewno (obserwacja zjawiska ciśnienia pęcznienia drewna, a także ostrzegawczych właściwości drewna).

 

25 października - w Biocentrum naukowcy z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin WRiB gościli uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej w Pogorzeli oraz Zespołu Szkół im. E. Szczanieckiej w Pniewach. Po gorącym powitaniu i prezentacji Wydziału  dr inż. Zuzannę Sawińską z Katedry Agronomii  odbyły się zajęcia. Naukowcy przygotowali 16 godzinne warsztaty. Warsztaty pt.  „Roślina roślinie nie równa” – przeprowadziła dr inż. Sylwia Mikołajczyk. Uczestnicy dowiedzieli się o genetycznych źródłach zmienności roślin uprawnych w ujęciu genetyki klasycznej i molekularnej. Zaprezentowane zostały źródła zmienności genetycznej roślin z przykładami od zróżnicowania fenotypowego przez chromosomy do genów. O zmienność roślin uprawnych – w laboratorium analiz chemicznych dr inż.  Danuta Kurasiak-Popowska powiedziała  jak oceniamy fenotyp roślin uprawnych ze względu na wartość użytkową. Przedstawiła zmienność genetyczną kolekcji pszenic i soi oraz sadowniczych (jabłonie), a także możliwości poprawy cech ważnych gospodarczo za pomocą klasycznych technik hodowli roślin takich jak krzyżowanie i selekcja. W laboratorium  cytogenetycznym dr hab. Michał Kwiatek i mgr Roksana Skowrońska przeprowadzili warsztaty pt. „Chromosomy i ziarna pyłku – co możemy zobaczyć w mikroskopie optycznym”. Podczas zajęć Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób można barwić chromosomy i pyłek roślin. Po krótkim wstępie uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonali preparaty pozwalające ocenić żywotność ziaren pyłku zbóż uprawnych oraz mogli samodzielnie porównać fazy podziału mitotycznego w przygotowanych preparatach.

Natomiast w laboratorium kultur in vitro dr inż. Sylwia Mikołajczyk zorganizowała warsztaty pt. „Dlaczego rośliny mogą rosnąć w probówkach"?’. Uczestnicy zapoznali  się z zasadami organizacji pracy w laboratorium biotechnologicznym. Zaprezentowane zostały główne zasady prowadzenia roślinnych kultur tkankowych w warunkach in vitro. W trakcie demonstracji uczestnicy zapoznali się z głównymi technikami oraz mogli obejrzeć przygotowane kultury na różnych etapach rozwoju.

 

8 listopada – Naukowcy z Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnkowie zorganizowali  16 godzin warsztatów. Uczniów przywitała Pani dr inż. Joanna Wicher-Dysarz - koordynator Wydziału ds. współpracy ze szkołami oraz dr inż. Michał Kozłowski. Dr inż. Jacek Mądrawski z Instytut Budownictwa i Geoinżynierii przeprowadził z uczniami badanie cech mechanicznych betonu (ściskanie, sklerometr), a mgr inż. Wojciech Kostrzewski opisał i pokazał wykonanie  nowoczesnej mieszanki betonowej i zaformowanie próbek betonowych. Mgr inż. Anna Adamska, mgr inż. Ewelina Janicka i dr inż. Żaneta Dwornikowska (Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji) zapoznały uczniów z podstawowymi informacjami dotyczącymi źródeł pochodzenia tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz wymaganiami tlenowymi wybranych gatunków ryb. Następnie uczestnicy samodzielnie oznaczyli zawartość tlenu rozpuszczonego w próbkach wód pobranych z jezior z okolic Poznania i określili możliwości hodowlane dla tych zbiorników. Prof. dr hab. Tomasz Kałuża, dr Sebastian Kujawiak, dr inż. Jakub Nieć oraz  dr inż. Paweł Zawadzki z Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej przedstawili uczniom laboratorium wodne powstałe na potrzeby badań a prowadzone przez naukowców.

 

19 listopada - Marzena Kaźmierczak, Magdalena Rygiel, Paulina Kaźmierczak, Przemysław Cierpicki, Eryk Żmuda, Przemysław Dyba, z Sekcji Biometrycznej Koła Leśników UPP pod kierunkiem mgr inż. Wojciecha Borzyszkowskiego zorganizowali 4 godzinne warsztaty „Pomiary wykonywane w lasach” dla 100 uczniów z kl. III Szkoły Podstawowej nr 66 w Poznaniu. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się ile lat ma drzewo, jak mierzy się jego wysokość czy inne cechy za pomocą specjalistycznych przyrządów tego wszystkiego uczniowie mogli dowiedzieć się podczas spotkania z młodymi leśnikami. Poznali także podstawowe narzędzia i przyrządy służące do pomiaru oraz zapoznali się z praktycznymi pomiarami cech drzew.

 

20 listopada- młodzi naukowcy: Adam Milczarek, Agnieszka Urbaniak, Alicja Derra z Sekcji Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Koła Leśników WL  dla dzieci i młodzieży przebywających w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zorganizowali dwugodzinne warsztaty pt. „Sekretne życie pszczół”. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak zbudowane są pszczoły, jak wyglądają ule oraz jakie są zwyczaje pszczół. Młodzież mogła wcielić się w rolę pszczelarza i poznać jego pracę. Jednym z ważnych punktów zajęć było zrozumienie dlaczego pszczoły są tak ważnym elementem naszego świata, a także w jaki sposób należy je chronić. Po zakończeniu części teoretyczno-warsztatowej dzieci wykonały wspólnie rysunek pasieki marzeń oraz stworzyły własną pszczołę z szyszek i kolorowego papieru.

 

Od 30 listopada do 2 grudnia - studentki dietetyki z Koła Naukowego Dietetyków WNŻŻ pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Człapki-Matyasik na MTP dla szerokiej publiczności  odkryły tajniki praktycznego i zdrowego odżywiania, na co dzień dla całej rodziny organizując DietPoint. Odwiedzający stoisko  poznali praktyczne sposoby na przygotowanie zdrowych posiłków, dowiedzieli się jak wprowadzić zdrowe nawyki żywieniowe do codziennego menu. Dietetyczki dokonywały, odwiedzającym stoisko, analizy składu ciała. Uczestnicy Festiwalu byli bardzo zaciekawieni swoją masą mięśniową czy zawartością wody w organizmie. Dla dzieci i młodzieży studenci leśnictwa, członkowie Sekcji Biometrycznej Koła Leśników UPP przygotowali zajęcia ,,Las bliżej nas”,podczas których przedstawili gatunki oraz rolę drzew liściastych i iglastych. Uczestnicy dowiedzieli się o ich funkcjonowaniu i budowie. Wspólnie z najmłodszymi nauczyli się również rozpoznawania wybranych gatunków. Uczestnicy dowiedzieli się jak wyglądają tropy leśnych zwierząt?

 

Jesienne lekcje festiwalowe w tym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszystkie zajęcia finansowane były ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Zapraszamy do obejrzenia FOTORELACJI z wydarzenia. 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej
Dział Marketingu i Komunikacji
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Fot. Agnieszka Domaszewicz

WYDZIAŁY