Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

SUKCESYWNE DOSTAWY  standardowych  odczynników chemicznych ,  drobnego  sprzętu laboratoryjnego, pipet automatycznych, końcówek do pipet oraz szkła laboratoryjnego.

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w okresie od 19.03.2019r. do 18.03.2020r. dostawy drobnego  sprzętu laboratoryjnego,  szkła laboratoryjnego,  pipet automatycznych, końcówek do pipet  oraz na dostawy odczynników chemicznych w okresie od    08.04.2019 r. do     07.04.2020 r. realizowane będą przez firmę  ALFACHEM  ul. Unii  Lubelskiej 3, 61-249 Poznań,  na podstawie umów:

  -    Nr    8/DGZ/PN/2019   - drobny  sprzęt  laboratoryjny

 -     Nr    9/DGZ/PN/2019   -  szkło laboratoryjne

 -     Nr   10 /GDZ/PN/2019 – pipety i końcówki do pipet

 -     Nr   11/DGZ/PN/2019 – odczynniki chemiczne

Wykaz produktów objętych umową i ich cen oraz druk  formularza zamówienia znajduje się w repozytorium dokumentów DGZ. Zamówienia na w/w produkty po uprzednim wyszukaniu w załączniku formularza Exel z podaniem, której umowy dotyczy zamówienie i nr pozycji w formularzu cenowym można  składać   e –mailem na odpowiednim formularzu .

ALFACHEM ,  tel./fax. 61 875 30 66 , e- mail: biuro@alfachem.pl.                                                 

Osoba prowadząca umowę po stronie wykonawcy : pani  Ilona Grochowiak.     

Opisywaniem faktur pod względem zgodności z obowiązującymi umowami prowadzi pani  Aneta Ignasiak pokój 416,  tel. 846-61-68,  506-568-938.

 

Z poważaniem

Kierownik  AAG

Wiesław Janus

WYDZIAŁY