Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility KONFERENCJA NAUKOWA ORAZ MEDAL 100-LECIA UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO DLA PROF. ANDERSA PAPE MØLLER’A | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

KONFERENCJA NAUKOWA ORAZ MEDAL 100-LECIA UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO DLA PROF. ANDERSA PAPE MØLLER’A

W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Collegium Minus UAM odbyła się konferencja naukowa „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0", której organizatorem był Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego powołany przez JM Rektorów: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Rok 2019 jest rokiem szczególnym dla czterech, mających wspólny rodowód, uczelni poznańskich, gdyż 7 maja br. minie 100 lat od uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego Wszechnicy Piastowskiej, z której się owe uczelnie wywodzą. Jubileusz ten stanowi doskonałą okazją, by wspólnie zastanowić się nad wyzwaniami z jakimi zmierzą się uczelnie w kolejnych latach swojego istnienia. Uczestników konferencji w imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przywitał prof. dr hab. Roman Gornowicz, Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni.

 

Celem konferencji było podjęcie próby ukazania możliwych i oczekiwanych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w obliczu wyzwań wynikających także z tzw. czwartej rewolucji przemysłowej. Niewątpliwie, ten etap rozwoju cywilizacji kreują w coraz większym wymiarze takie zjawiska, jak m.in.: cyfryzacja, czy rozwój sztucznej inteligencji. Zasadne zatem wydają się pytania dotyczące sposobu organizacji i funkcjonowania uniwersytetu w XXI w., odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania płynące z jego otoczenia. Istotne jest także podjęcie nowych kierunków badań oraz wdrożenie nowych programów kształcenia, które odpowiedzą na potrzebę uczenia się przez całe życie, także z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi i zasobów. Z drugiej jednak strony, nie można zapominać o tradycji kształtującej od wieków współczesny uniwersytet, o jego przynależności do kultury wspólnotowej, a nie korporacyjnej i o bardzo ważnej formacyjnej roli, jaką powinna wypełniać każda szkoła wyższa.

 

Moderatorem sesji z udziałem znamienitych gości: prof. Andersa Pape Møller’a z Université Paris-Sud, prof. Jürgena Neyer’a z Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) oraz Thomasa Estermann’a z Funding and Public Policy Development at European University Association był był prof. dr hab. Piotr Tryjanowski Dyrektor Instytutu Zoologii,  Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Prof. Anders Pape Møller z Université Paris-Sud 4 kwietnia br. otrzymał z rąk prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Prof. Anders P. Møller jest jednym z najbardziej znanym współczesnych biologów środowiskowych. Tematyka badawcza jego prac jest niezwykle różnorodna i obejmuje m.in. wpływ klimatu na organizmy żywe, stabilność rozwojową, ekologiczne i ewolucyjne konsekwencje wielkich zmian środowiskowych – w tym prace związane z awariami elektrowni jądrowych w Czarnobylu i Fukushimie, koewolucje układu pasożyt – gospodarz, zmiany urbanizacyjne.

Dotychczas za swoją działalność otrzymał szereg nagród. Został wyróżniony tytułem Doctor honoris causa przez University of Jyväskylä (2009) i Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander (2018). Według Thomson Scientific należy do 10 najczęściej cytowanych badaczy na świecie z dziedziny – Ecology & Evolution; jego prace były cytowane ponad 50 tysięcy razy.

Prof. Anders Pape Møller od 20 lat prowadzi wspólne badania naukowe, zakończone publikacjami w znaczących czasopismach specjalistycznych, z badaczami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY