Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja prasowa dotycząca głównych obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja prasowa dotycząca głównych obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

25 kwietnia 2019 r. w Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca najważniejsze wydarzenia Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Rektorzy czterech świętujących uczelni przybliżyli zgromadzonym mediom zaplanowane eventy i wspólne przedsięwzięcia zapraszając wszystkich mieszkańców Poznania do wzięcia udziału w tych niezwykłych uroczystościach.

 

JM Rektor Uniwersytetu im. A.  Mickiewicza w Poznaniu – prof. dr hab. Andrzej Lesicki przekazał informacje m.in. o rocznicowych uchwałach Senatu RP i Rady Miasta dotyczących 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego oraz o planowanej współpracy uczelni w strukturach dopuszczanych przez ustawę 2.0.

 

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Jan Pikul zaprosił na najbliższą konferencję pt. „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości” z udziałem doktorów honoris causa obchodzących jubileusz uczelni, która odbędzie się 6 maja br. w Collegium Minus UAM w Poznaniu.

 

JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – prof. dr hab. Andrzej Tykarski wprowadził zgromadzonych w szczegóły dotyczące obchodów głównych Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego przypadających na 7 maja br. począwszy od mszy Św. w Katedrze Poznańskiej, poprzez uroczysty przemarsz Senatów czterech uczelni ulicami miasta, wręczenie symbolicznych kluczy przez Prezydenta Miasta Poznania, aż po uroczystości w auli Collegium Minus i koncert "Od Padarewskiego do Pendereckiego"

 

JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – prof. dr hab. Dariusz Wieliński przedstawił szczegóły dotyczące  Kapsuły Czasu Uniwersytetu Poznańskiego, której uroczysta instalacja będzie miała miejsce 7 maja br.

 

Przewodniczący Międzyuczelnianego Komitetu Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego – prof. dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor UAM zaprosił wszystkich na wydarzenie, w formule festiwalu, zaplanowane na 7-8 czerwca br. zorganizowane przez studentów i pracowników uczelni oraz współpracujacych jednostek jednostek dla mieszkańców pt. „100 lat RAZEM”

 

Konferencję prasową zakończyły wspólne zdjęcia Rektorów czterech obchodzących jubileusz Uczelni.

 

Grażyna Adamczyk
Dział Marketingu i Komunikacji

 

Fot. P. Stanula, G. Adamczyk

WYDZIAŁY