Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility OTWARCIE INNOWACYJNEJ BIOGAZOWANI W PRZYBRODZIE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OTWARCIE INNOWACYJNEJ BIOGAZOWANI W PRZYBRODZIE

Innowacyjna biogazownia uruchamiana właśnie w Rolniczo – Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Przybrodzie należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest niezwykle nowoczesną instalacją, a dzięki zastosowanym w niej rozwiązaniom wręcz unikatową w skali Europy. Wynika to z rozwiązań zarówno technicznych (nowości w budowie), jak i technologicznych (zaawansowane rozwiązania w procesie fermentacji). Instalacja wpisuje się w światowe trendy rozwoju energetyki zmierzające w kierunku technologii wykorzystujących magazynowanie energii, odnawialne źródła energii oraz zapewniających powszechne bezpieczeństwo energetyczne.

„Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od zawsze był uczelnią, której działania wpisywały się w aktualne trendy gospodarcze”. – mówił podczas otwarcia prof. dr. hab. Jan Pikul, Rektor UPP – „Stąd, gdy po roku 2000 w Europie coraz silniejsze zaczęły być trendy rozwoju energetyki odnawialnej, zwróciliśmy również nasze zainteresowania naukowe i wdrożeniowe w kierunku OZE, a w szczególności agroenergetyki, czyli wykorzystania biomasy rolniczej i bioodpadów na cele energetyczne”.

 

Biogazownia w Rolniczo – Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda, której uroczyste otwarcie odbyło się 8 października 2019 r., zbudowana została w całości na polskich rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Dzięki swej modułowej budowie, wykorzystaniu głównie skręcanych elementów ze stali jako materiału konstrukcyjnego możliwe jest dostarczanie całej instalacji na plac budowy w kontenerach (poza betonowymi fundamentami) oraz szybki montaż. W konsekwencji tego technologia ta posiada ogromny potencjał eksportowy. Symbolicznego przecięcia wstęgi wraz Rektorem UPP prof. dr hab. Janem Pikulem dokonali Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, mgr inż. Filip Mazur Dyrektor Rolniczo – Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda oraz Mirosław Michalak z Dynamic Biogas.

 

„Biogazownia to instalacja wytwarzająca gaz z różnych rodzajów biomasy w procesie fermentacji metanowej”. – mówi prof. dr hab. Jacek Dach z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – „Biogaz ten znajduje nieograniczone możliwości wykorzystania w energetyce i posiada ogromny potencjał rozwojowy. Należy podkreślić, że wykorzystując bioodpady i biomasę uboczną z rolnictwa w sektorze biogazowym możemy wygenerować w skali całego kraju znacznie większą moc, niż planowane elektrownie atomowe. W dodatku energia wytwarzana z biogazu jest nie tylko w pełni sterowalna i kontrolowalna (w odróżnieniu od innych rodzajów OZE), ale również posiada dodatkowy walor środowiskowy, ponieważ powstaje z przetwarzania bioodpadów, które i tak trzeba zagospodarować. W tym wypadku nie ma lepszej technologii niż fermentacja metanowa”.

 

Nowa biogazownia w Przybrodzie charakteryzuje się niezwykle wysoką wydajnością fermentacji. Uzyskuje się to dzięki wydzieleniu pierwszej części fermentacji w hydrolizerze pracującym z unikatowymi kulturami bakteryjnymi oraz niezwykle efektywnym systemem mieszania o bardzo małym zapotrzebowaniu na energię. Dzięki temu biogazownia może być zasilana bardzo szeroką gamą substratów – począwszy od materiałów typowo rolniczych jak odchody zwierzęce, wywary i słomę, po różnego rodzaju odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego.

 

Wykorzystywana technologia posiada także niezwykle wysoką sprawność energetyczną, bowiem wcześniejsze wersje instalacji od kilku lat pracują z wydajnością ponad 8500 MWh z 1 MW zainstalowanej mocy, co daje niespotykaną w innych rodzajach OZE sprawność na poziomie 97% mocy teoretycznej. Jest to możliwe dzięki bardzo małej awaryjności, co zapewnia między innymi odporny na uszkodzenia system mieszania z pojedynczym mieszadłem umieszczonym centralnie. Cała konstrukcja jest zbudowana modułowo, oparta na skręcanych na miejscu zbiornikach stalowych ze stali kwasoodpornej.

 

Warto dodać, że zamiast pochodni do spalania nadmiarowego biogazu instalacja jest wyposażona w kocioł do produkcji ciepłej wody. „Biogazownia wpisuje się w kwestie ochrony środowiska i społeczne”. – podkreślał Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – „Biogazownia będzie zasilana obornikiem produkowanym w gospodarstwie Przybroda oraz odpadami z przetwórstwa rolno-spożywczego z okolicznych firm. Przetwarzając obornik w energię, zlikwidowana zostanie uciążliwość odorowa związana z jego sezonowym rozrzucaniem na pola. Energia elektryczna będzie oddawana do sieci, ale produkowane w kogeneracji ciepło będzie ogrzewało budynki administracji gospodarstwa i liczne domy i mieszkania w tej miejscowości, co bardzo mocno zredukuje zjawisko smogu i polepszy jakość powietrza”.  Biogazownia ta przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, o co najmniej 6800 ton rocznie.

 

Należy podkreślić, że biogazownia przygotowana jest do pracy jako biogazownia szczytowa, czyli mogąca produkować energię elektryczną w okresie szczytowego zapotrzebowania (np. od 6:00 do 21:00). W okresie nocnym wytwarzany biogaz będzie mógł być zbierany w kopule nad zbiornikiem pofermentacyjnym, a następnie spalany w ciągu dnia w silniku kogeneracyjnym o mocy 800 kW zamiast 500 kW jak by to było w przypadku pracy liniowej (przez całą dobę).

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY