Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pomóż w badaniach naukowych nad żywnością! | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pomóż w badaniach naukowych nad żywnością!

Zmienność genetyczna a profil nowych linii łubinu wąskolistnego, w aspekcie ich strawności i alergenności,

W ramach projektu badawczego pt.:

 

Zmienność genetyczna a profil nowych linii łubinu wąskolistnego, w aspekcie ich strawności i alergenności, poszukiwani są ochotnicy ze stwierdzoną alergią na orzeszki ziemne, soję i  łubin.

Od uczestników badania zostanie pobrana krew w ilości 3 ml, która posłuży do dalszych analiz. Udział w badaniach jest bezpłatny i nie będzie gratyfikowany.

Badania te są wykonywane w Katedrze Biochemii i Analizy Żywności, Wydział Nauk o Żywności
i Żywieniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy zgłosić się do dr n. med. Ewy Springer lub do rejestracji
w Specjalistycznym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Alergologia Plus Ośrodek Diagnostyki i Terapii Uczuleń w Poznaniu, przy ul. Drobnika 49.

 

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o projekcie prosimy o kontakt z głównym badaczem: 
mgr Anetą Tomczak, KBiAŻ (p.25), e-mail. aneta.tomczak@up.poznan.pl, tel.: 724-270-085.

WYDZIAŁY