Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2019 Termin składania wniosków do Działu Rozwoju Uczelni upływa 25 października br. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2019 Termin składania wniosków do Działu Rozwoju Uczelni upływa 25 października br.

Roczne stypendia dla młodych uczonych, przyznawane w drodze konkursu dla osób, które nie przekroczyły wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 31-32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych i innych).

Termin składania wniosków do FNP o przyznanie stypendium upływa 31 października 2018 roku.

Wnioski podpisuje Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz.

 

Wnioski wypełnione elektronicznie i wydrukowane (bez publikacji) należy składać  w Dziale Rozwoju Uczelni (pok. 306 w budynku Collegium Maximum) do 25 października br. 

 

 

Opis programu START i rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony Fundacji na rzecz Nauki Polskiej https://www.fnp.org.pl/start-2020-rusza-nabor-wnioskow/

 

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie informujemy, że należy zapoznać się z Regulaminem Programu Start i Instrukcją przygotowania wniosku umieszczonymi na stronie programu https://www.fnp.org.pl/oferta/start/.

WYDZIAŁY