Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UTYLIZACJA ODPADÓW CHEMICZNYCH | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UTYLIZACJA ODPADÓW CHEMICZNYCH

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia uprzejmie informuje, że w roku 2019 odbiór i utylizacja odpadów chemicznych realizowana będzie w ramach umowy Nr 19/DGZ/2018 przez firmę PPHU „AGMAN” Mańkus Urszula Głowińsk 57, 87-500 Rypin. 

W związku z powyższym prosimy o przekazywanie do DGZ informacji o przewidzianych do utylizacji odpadach chemicznych (przeterminowane odczynniki, mieszaniny, niebezpieczne dla środowiska preparaty, zlewki poreakcyjne, zużyte rozpuszczalniki organiczne itp.) Informacje te powinny zawierać:

  • Rodzaj odpadu (odczynniki, zlewki poreakcyjne, rozpuszczalniki organiczne)
  • Orientacyjna masa wraz z opakowaniem
  • Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Zgłoszenia odpadów do utylizacji należy kierować na adres antoni.nowacki@up.poznan.pl

 

O planowanym terminie odbioru jednostki powiadomione zostaną z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Koszty utylizacji (6,50 PLN netto za kg) ponosi właściciel odpadu. Fakt przekazania odpadu poświadczony będzie każdorazowo Kartą przekazania odpadu, którą należy przechowywać w celach kontrolnych.

 

Jednocześnie przypominamy, że przechowywanie odpadów niebezpiecznych w warunkach do tego nieprzystosowanych stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz ma ujemny wpływ na środowisko

 

W sprawach dotyczących utylizacji proszę o kontakt z mgr Antonim Nowackim tel. 61 846 61 57

 

 

Kierownik Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia

Wiesław Janus

WYDZIAŁY