Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility VII posiedzenie Senatu UP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

VII posiedzenie Senatu UP

Kolejne, w roku akademickim 2016-2017, posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpoczęło się od miłego akcentu. JM Rektor prof. Jan Pikul pięciorgu naukowcom wręczył mianowania i powołania na stanowisko profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego.

Tytuły profesora zwyczajnego otrzymali:

 • prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek, kierownik Katedry Fizjologii Roślin, 
  Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
 • prof. dr. hab. Augustyn Markiewicz, kierownik Zakładu Zastosowań Matematyki (Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych), 
  Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii.

Powołanie na stanowisko profesora nadzw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymali:

 • dr hab. Rafał Bauman, kierownik Katedry Zarządzania i Prawa, 
  Wydział. Ekonomiczno-Społeczny,
 • dr hab. Bogdan Chojnicki, adiunkt w Katedrze Meteorologii, 
  Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej,
 • dr hab. Karolina Pawlak, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie,
  Wydział Ekonomiczno- Społeczny.

Następnym punktem obrad siódmego posiedzenia Senatu było podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podstawą do dyskusji był projekt zmian Statutu przygotowany przez Komisję Rektorska, której przewodniczyła prof. dr hab. Monika Kozłowska. W wyniku wnikliwej dyskusji Statut Uniwersytetu Przyrodniczego, dostostosowany do zmian ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, został przyjęty 2/3 składu Senatu.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o doroczną nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr. hab. Andrzeja Jagodzińskiego z Zakładu Ochrony Lasu (Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu – Wydział Leśny).

Ponadto Senat, po wysłuchaniu informacji prorektora ds. nauki, prof. Krzysztofa Szoszkiewicza, wyraził zgodę na zawarcie umów o współpracy z Uniwersytetem Leśnym w Pekinie, (kształcącym 35 tys. studentów) i Uniwersytetem Mandume Ya Ndemufayo w Lumbago (Angola). Obydwie uczelnie zamierzają z naszym uniwersytetem rozpocząć wspólne badania oraz dokonywać wymiany studentów i pracowników naukowych. 
Na zakończenie obrad, prorektor ds. studiów, prof. Cezary Mądrzak dokonał analizy rekrutacji kandydatów na II stopień studiów, semestr letni. Liczba przyjętych studentów podczas ostatniej rekrutacji kształtuje się na poziomie zbliżonym do lat poprzednich.

Następne posiedzenie Senatu UP odbędzie się 26 kwietnia br.

Rzecznik prasowy UP

WYDZIAŁY