Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zakwaterowanie doktorantów w roku akad. 2017-18 w DS. Jurand | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zakwaterowanie doktorantów w roku akad. 2017-18 w DS. Jurand

Osoby obecnie zamieszkujące w DS, które chcą przedłużyć okres zamieszkania w akademiku również proszone są o złożenie wniosku.

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisem § 18 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zasad ich zakwaterowania w domach studenckich (zarządzenie Rektora nr 129/2014), do dnia 30 czerwca br. przyjmuje podania doktorantów
o zakwaterowanie w Domu Studenckim „Jurand” w roku akademickim 2017/18.

 

Podania skierowane do Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni prof. dr. hab. Romana Gornowicza z zachowaniem drogi służbowej (zaopiniowane przez opiekuna naukowego/promotora i kierownika studiów doktoranckich) proszę składać w pokoju 306 Collegium Maximum. Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w DS przysługuje doktorantom spoza Poznania oraz osobom w trudnej sytuacji materialnej. Doktoranci od III r. mogą ubiegać się o zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych, jednak ich liczba jest ograniczona.

 

Osoby obecnie zamieszkujące w DS, które chcą przedłużyć okres zamieszkania w akademiku również proszone są o złożenie wniosku.

 

Opłaty za zakwaterowanie w domach studenckich reguluje zarządzenie Rektora nr 83/2016

WYDZIAŁY