Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Przyszłość to dane | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: Przyszłość to dane

18 kwietnia 2023 r. odbędzie się konferencja na temat otwartych danych, której celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń na temat kluczowych zagadnień dotyczących danych, w tym zarządzania danymi w Polsce, wymiany danych i udostępniania ich w sposób otwarty, ponownego wykorzystywania danych w innowacyjnych produktach i usługach, a także bezpieczeństwa danych. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego jest partnerem społecznościowym wydarzenia. Wydarzenie będzie transmitowane online na stronie Otwarte Dane.

WYDZIAŁY