Wykłady, warsztaty, szkolenia

LISTOPAD – MIESIĄCEM PRZEDSIEBIORCZOŚCI

W roku akademickim 2017/2018 punktem wyjścia do realizacji zajęć dla studentów naszej Uczelni, w tym również studentów II stopnia, którzy zajęcia realizują w ramach jednego z przedmiotów obowiązkowych był Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.  Prężnie rozwijająca się współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w regionie zapoczątkowała wieloma wspaniałymi pomysłami uświadomienia i przybliżenia studentom zagadnienia związane z innowacyjnością, myśleniem projektowym, zakładaniem własnej firmy czy funkcjonowaniem w przestrzeni gospodarczej. Na tej podstawie zorganizowane zostały w listopadzie Dni Przedsiębiorczości  „Poznań Business Days”, które rozpoczynają miesiąc wykładów, warsztatów i szkoleń z umiejętności miękkich i przedsiębiorczości.

Na dobry początek został zorganizowany warsztat „Od pomysłu do biznesu, krok po kroku”. Pobudzenie  kreatywności, oraz zaszczepienie ziarnka innowacji i przedsiębiorczości  wśród studentów umożliwiło uczestnictwo w warsztacie „Wstęp do design thinking - projektowanie innowacji”. Wszystko dzięki współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, który zorganizował również grę symulacyjną opartą o teorię ról zespołowych „Budowniczy na krańcu świata”. Partnerem Przedsiębiorczości był również Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, której wystąpienia na temat pozadotacyjnych form wsparcia, porównania źródeł finansowania działalności gospodarczej z dotacji i pożyczek, a także wystąpienie motywacyjne dodające odwagi do przyjmowania postaw przedsiębiorczych wzbudziły duże zainteresowanie zebranych uczestników. Przeprowadzony przez doradcę ds. przedsiębiorczości  z biura karier wykład umożliwił określenie przyszłych trendów i zawodów przyszłości oraz dał odpowiedź na pytanie „Jaką firmę warto założyć w XXI wieku”. 

Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego powstał pilotażowy projekt organizacji cyklu trzech spotkań pn. „Ja-Przedsiębiorca”  poświęconych tematyce zakładania własnej firmy, diagnozowania potrzeb klienta i jego pozyskiwania, unikatowości produktu/usługi, sposobów finansowania inwestycji, autoprezentacji i wystąpień publicznych. Organizowane były  również prezentacje branżowych start-upów.  Cennych umiejętności dostarczyły również warsztaty z autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej, oraz skuteczności zawodowej na rynku pracy przeprowadzone dzięki uprzejmości i współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz budowania i zarządzania marką osobistą zorganizowane przez specjalistę HR z firmy z branży assistance. Nowością wśród warsztatów było zaznajomienie uczestników z procesem oceny kandydatów podczas rekrutacji zwanym Assessment Center. To najskuteczniejsza, ale i najbardziej kosztochłonna metoda oceny przyszłych pracowników. Uczestnicy byli przeze mnie oceniani w oparciu o przygotowane wcześniej kompetencje. Podczas rozwiązywania zadania można było przyjrzeć się przyjmowanym w grupie rolom zespołowym. Okazało się, że „to nie taki diabeł straszny …”. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów, a Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uzyskał miano Uniwersytetu Przyjaznego Przedsiębiorczości.

 

Sandra Witczak

Dział Marketingu i Komunikacji UPP/ Biuro Karier 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii
Wydział Leśny i Technologii
Drewna
Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
i Nauk
o Zwierzętach
Wydział Nauk
o Żywności
i Żywieniu
Wydział Inżynierii
Środowiska
i Inżynierii Mechanicznej
Wydział
Ekonomiczny