Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja Natura 2000 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja Natura 2000

wrz
20
wrz/20 09:00

Urszulin, Zajazd „Drob”, Lubelska 4A

V Konferencja naukowa „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 – potrzeby i możliwości poprawy stanu gospodarowania”

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na V Konferencję Naukową pt. „Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000 – potrzeby i możliwości poprawy stanu gospodarowania”, która odbędzie się w dniach 20-21 września 2018 r. w Urszulinie (Poleski Park Narodowy).

Konferencja dotyczy gospodarowania na terenach Natura 2000, w szczególności położonych w dolinach rzecznych. Obszary te wymagają nowatorskich sposobów zarządzania, zapewniających zachowanie właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych lub ich poprawę, a także akceptowalność przez lokalne społeczności. Oceny środowiskowe wywołują w ostatnim czasie wiele kontrowersji i są źródłem wielu konfliktów pomiędzy inwestorami, ekspertami i przyrodnikami. Celem konferencji jest stworzenie forum do prezentacji aktualnych osiągnięć badawczych jednostek, wymiany opinii i doświadczeń w zakresie opracowania dobrych praktyk gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzek, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy efektywności ich wdrażania do codziennej praktyki. Konferencja będzie miejscem dyskusji i wymiany poglądów na pojawiające się aktualne problemy związane z ochrona przyrody.

 

Konferencja skierowana jest do: naukowców, pracowników administracji państwowej związanej z ochroną przyrody, ekspertów RDOŚ, przedstawicieli organizacji samorządowych realizujących zadania związane z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Wybrane referaty:

 • Modele prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach sieci NATURA2000
  Piekut K., Pawluśkiewicz B., Brzank M. - SGGW w Warszawie
 • Prawne problemy ochrony przyrody przy realizacji inwestycji w ramach gospodarowania wodami na obszarach Natura 2000. 
  Nyka M. - Uniwersytet Gdański
 • Rozwój zrównoważonych systemów produkcji na trwałych użytkach zielonych
  Stypiński P. SGGW w Warszawie
 • Uwarunkowania formalno-organizacyjne kontroli jakości ekosystemów wodnych w Polsce w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska: monitoring jakości wód zgodny z Ramową Dyrektywą Wodną oraz monitoring siedlisk przyrodniczych zgodny z Dyrektywą Siedliskową
  Kolada A. - Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 • Jak rozpoznać i jak chronić najcenniejsze siedliska rzeczne? Nowe problemy w wynikach najnowszych badań rzek włosienicznikowych
  Szoszkiewicz K., Gebler D. - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Czy system Natura 2000 stanowi optymalną platformę dla  zrównoważonego gospodarowania i ochrony przyrody w dolinach rzecznych?
  Puchalski W. - ekolog niezrzeszony

 

Komunikat
Formularz zgłoszeniowy

WYDZIAŁY