Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konferencja naukowa pt. "Problemy zdrowotne tarlaków troci i łososia - ocena zagrożenia" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konferencja naukowa pt. "Problemy zdrowotne tarlaków troci i łososia - ocena zagrożenia"

cze
24
cze/24 08:30 - cze/24 15:00

Kolegium Rungego

ul. Wojska Polskiego 52

Celem zorganizowanej konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy, a docelowo projektu naukowego, umożliwiającego przeprowadzenie wielokierunkowych, skoordynowanych abdań, w oparciu o aktualny stan wiedzy z tego zakresu. Do osiągnięcia założeń posłuży rozpoczęcie konstruktywnej dyskusji nad zgromadzonymi wynikami dotychczas przeprowadzonych w różnych ośrodkach badań naukowych, jak też poczynionych behawioralnych obserwacji troci i łososi. Prezentowane informacje pozwolą na wyznaczenie obszarów i kierunków dalszych aktywnosci, których głównym założeniem byłoby ustalenie źródeł zaburzeń zdrowotnych. 

 

Współorganizatorami konferencji są: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Sekcja Ichtiopatologii Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz European Association of Fish Pathologists (EAFP), Odział Polski. 

WYDZIAŁY