Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacja o liczbie złożonych Wniosków konkursowych na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w projekcie "Inkubator Innowacyjności 4.0" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informacja o liczbie złożonych Wniosków konkursowych na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w projekcie "Inkubator Innowacyjności 4.0"

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu informuje, iż w ramach przeprowadzonego naboru na prowadzenie prac przedwdrożeniowych realizowanych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w terminie od 19 października do 30 listopada 2020 r. wpłynęły 33 Wnioski konkursowe na łączną kwotę dofinansowania 1 483 928,00 zł PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 1 846 235,00 zł PLN. Alokacja przeznaczona na realizację prac przedwdrożeniowych wynosi 834 000,00 PLN.

 

Jednocześnie informujemy, iż w chwili obecnej dokonywana jest weryfikacja warunków formalnych złożonych Wniosków.

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY