Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Udział dr. hab. Marcina Pszczoły w spotkaniu zarządu czasopism z rodziny Animal | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Udział dr. hab. Marcina Pszczoły w spotkaniu zarządu czasopism z rodziny Animal

W dniu 5 kwietnia 2024 w Rzymie, przedstawiciele konsorcjum naukowego, właścicieli renomowanych czasopism z rodziny Animal, spotkali się, aby omówić strategiczne kierunki rozwoju ich periodyków. W spotkaniu jako przedstawiciel Rady Naukowej wziął udział dr hab. Marcin Pszczoła z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, który pełni tę funkcją od początku ubiegłego roku. Uczestnicy dyskutowali o planach umocnienia pozycji wydawanych czasopism na światowym rynku naukowym.

 

 

Rodzina czasopism animal  (https://animal-journal.eu/) to trzy periodyki naukowe:

  • prestiżowe i wysoko punktowane animal, w którym publikowane są wysokiej jakości rozprawy naukowe oraz prace przeglądowe z zakresu nauk o zwierzętach  Zdjęcie przedstawiajace tytuły serii czasopism naukowych z rodziny Animal hodowlanych oraz produkcji zwierzęcej,
  • animal proceedings, w których ukazują się zbiory artykułów z wybranych konferencji naukowych, 
  • animal open space - najmłodszy członek rodziny - skupiający się na idei otwartej nauki, w którym publikowane metodyczne oraz tzw. data papers - publikacje opisujące zestawy danych upublicznione w ramach otwartego dostępu. Zakres publikacji w animal open space jest szerszy, publikacje mogą dotyczyć również badań z zakresu zwierząt towarzyszących.

 

Właścicielem czasopism z rodziny animal jest konsorcjum trzech towarzystw naukowych: Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP), Brytyjskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach (BSAS) oraz francuskiego Narodowego Instytutu Badawczego ds. Rolnictwa, Żywności i Środowiska (INRAE). Wydawcą czasopism jest Elsevier.

 

Podczas spotkania omówiono szereg kwestii strategicznych dotyczących dalszego rozwoju czasopisma. Dyskutowano m.in. nad strategią promocji i dystrybucji, planami dotyczącymi rozszerzenia tematyki publikacji. W atmosferze otwartej wymiany poglądów uczestnicy, podzielili się swoimi pomysłami i sugestiami, dążąc do wzmocnienia pozycji czasopism z rodziny animal na rynku naukowym.

 

Iwona Cieślk
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY