Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowy projekt w programie Interreg Central Europe na UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowy projekt w programie Interreg Central Europe na UPP

Interreg Central Europe realizowany jest na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej i odgrywa kluczową rolę we wspieraniu spójnego rozwoju regionalnego w tej części  Europy i adresowaniu wspólnych wyzwań, takich jak zmiany klimatu czy transformacja cyfrowa, w regionie historycznie podzielonym przez „żelazną kurtynę".

 

 

Priorytety programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 obejmują:  Mrozik Karol

  • współpracę na rzecz inteligentnej Europy Środkowej,
  • współpracę na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej,
  • współpracę na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej,
  • poprawę systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej.

 

Budżet programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi ponad 224 mln. euro. W drugim naborze zatwierdzono 47 projektów z dofinansowaniem w wysokości 76,3 mln euro z EFRR. W 35 projektach weźmie udział 58 polskich partnerów z dofinansowaniem 8,6 milionów euro z EFRR, w tym Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu z dofinansowaniem 178 tys. Euro.

 

Projekt pt. Restoring urban streams to promote Biodiversity, Climate adaptation and Improved quality of life in cities (ReBioClim) realizowany będzie przez konsorcjum składające się z 12 partnerów z 5 krajów (Czechy, Niderlandy, Niemcy, Polska, Słowacja). Naukowcy z UPP wraz z partnerami z Technische Universität Dresden, IOER Dresden, TU Delft, Slovak University of Technology in Bratislava i University of Jan Evangelista in Ústí nad Labem przy współpracy z jednostkami administracji publicznej (Stadt Dresden, Urząd Miasta Poznania, Town of Senica) i praktykami (Alcedo River Clinic, Aquanet Retencja, Envicons) podejmą próbę wzmocnienia usług świadczonych przez miejskie i podmiejskie strumienie dla wspierania adaptacji do zmian klimatu, dobrostanu mieszkańców i jakości środowiska poprzez poprawę planowania, wdrażania i zarządzania rozwiązaniami opartymi na przyrodzie w renaturyzacji cieków miejskich.

 

Kierownikiem projektu z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest prof. UPP dr hab. Karol Mrozik z Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Jak wskazuje „w projekcie zastosowane zostanie mieszane podejście obejmujące zarówno ilościowe metody modelowania, jak i grupę metod jakościowych, takich jak np. warsztaty projektowania czy analiza interesariuszy, co zapewni zwiększenie udziału społeczeństwa i interesariuszy w procesie planowania rewitalizacji.

 

Całkowity koszt projektu, którego realizacja przewidziana jest na 32 miesiące, to 2,6 mln EUR.

 

prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak

WYDZIAŁY