Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Na ratunek orlika grubodziobego w Unii Europejskiej - projekt LIFE GSELIFEAboveBorders | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Na ratunek orlika grubodziobego w Unii Europejskiej - projekt LIFE GSELIFEAboveBorders

Zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Skorupskiego z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu, Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, otrzymał środki na realizację projektu LIFE GSELIFEAboveBorders. Celem projektu jest trwała poprawa warunków w miejscach lęgowych oraz zwiększenie liczebności orlika grubodziobego w Unii Europejskiej. Projekt ma także na celu zmniejszenie zagrożeń i zabezpieczenie kluczowych miejsc odpoczynku i zimowania orlika wzdłuż jego szlaku wędrówkowego. 

 

 

 

Projekt będzie realizowany do 2027 roku. Liderem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, który będzie współpracował z Towarzystwem  Badań Przyrodniczych Doğa Araştırmaları Derneği z Turcji, Bułgarskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (BSPB), Estońskim Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Biebrzańskim Parkiem Narodowym. Całość budżetu opiewa na kwotę 5 491 825 euro, z czego zaplanowane koszty projektu po stronie UPP to 2 247 096 euro (w tym ze środków Unii Europejskiej otrzymano 1 649 104 euro). 

 

Orlik grubodzioby jest to jeden z najsłabiej zbadanych gatunków ptaków drapieżnych na świecie i najrzadszy orzeł w zachodniej Palearktyce. Gatunek ten jest sklasyfikowany jako krytycznie zagrożony w 27 krajach UE i znajduje się na liście gatunków ptaków UE zidentyfikowanych jako "priorytetowe dla finansowania LIFE". Cała globalna populacja szacowana jest obecnie na mniej niż 3000 par. Populacja europejska szacowana jest na około 770-1000 par lęgowych, ale większość z nich lęgnie się na stanowiskach w krajach poza Unią Europejską. Gatunek występuje w zanikających w Europie naturalnych lub tylko nieznacznie zmienionych terenach podmokłych - głównie torfowiskach położonych w dolinach rzecznych. Jest gatunkiem parasolowym, którego ochrona pomaga w ratowaniu innych silnie zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Przyczyną zmniejszania liczebności tego gatunku jest zanik ostatnich dużych bagien na obrzeżach UE, niezbędnych do rozmnażania oraz straty populacji na terenach migracyjnych i zimowiskach. 

 

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania: 

  • zwiększenie liczby młodych orlików (ratowanie piskląt linii Abel i zmniejszenie wpływu drapieżnictwa na przeżycie piskląt), 

  • ochronę lasów lęgowych odpowiednich dla orlików i obszarów polowań ptaków, 

  • indywidualną ochronę ptaków śledzonych za pomocą GSM, 

  • zwalczanie nielegalnego odstrzału i trucia ptaków na przelotach i zimowiskach, 

  • tworzenie bezpiecznych stacji dokarmiania na zimowiskach w celu poprawy kondycji ptaków, 

  • promocję i rozpowszechnianie wiedzy o gatunku oraz dobrych praktykach wspierających ich ochronę. 

 

Prof. dr hab. Maciej Skorupski, dr inż. Maria Urbańska Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu  

WYDZIAŁY