Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowczyni Wydziału Ekonomicznego laureatką konkursu PRELUDIUM BIS 4 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowczyni Wydziału Ekonomicznego laureatką konkursu PRELUDIUM BIS 4

Rozstrzygnięto Konkurs PRELUDIUM BIS 4, w którym 58 laureatów otrzyma środki na stypendia doktoranckie, projekty badawcze i staże zagraniczne realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich.

 

 

Jedną z laureatek jest dr hab. Karolina Magdalena Pawlak z Wydziału Ekonomicznego, której projekt „Skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-RCEP dla globalnych  łańcuchów wartości w sektorze rolno-spożywczym: Perspektywa UE” otrzymał dofinansowanie.       

Celem PRELUDIUM BIS jest wsparcie kształcenia doktorantek i doktorantów oraz finansowanie projektów badawczych realizowanych przez nich w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Zespół badawczy składa się wyłącznie z dwóch osób – promotora, który jest kierownikiem projektu oraz doktoranta. Konkurs wspiera także międzynarodową mobilność doktorantek i doktorantów, którzy zobowiązani są do odbycia zagranicznego stażu badawczego, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

W czwartej edycji o finansowanie starało się 248 naukowców. Granty o łącznej wartości ponad 34,7 milionów złotych otrzyma 58 wnioskodawców. Otrzymane środki mogą przeznaczyć m.in. na badania, stypendia doktoranckie i wynagrodzenie dla promotora.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY