Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowy patent na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowy patent na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP

Kolejny patent dla naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na „Bioreaktor ze złożem ruchomym, zwłaszcza do rekultywacji silnie zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych P.412749”. Twórcami wynalazku są dr inż. Sebastian Kujawiak, dr inż. Jakub Mazurkiewicz, prof. dr hab. inż. Jacek Dach z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP oraz dr Robert Mazur (obecnie AGH).  Decyzja o ochronie patentowej na wynalazek została wydana przez Urząd Patentowy RP w dniu 02 marca 2021.

 

 

Przedmiotem wynalazku jest prototyp urządzenia do rekultywacji (oczyszczania) zanieczyszczonych akwakultur i małych zbiorników wodnych. 

Wynalazek ma służyć tworzeniu tzw.  „zielonych wysp” na zbiornikach wodnych. Ich rolą ma być lokalna poprawa parametrów jakościowych wody. Instalacje mają jednak charakter mobilny i po pewnym czasie mogą być przesunięte w kolejne miejsce. Urządzenie to umożliwia jednoczesne oczyszczanie wody poprzez metody fizyczne oraz biologiczne, a jeśli zachodzi taka potrzeba to i chemiczne.

Urządzenie pracuje jako zanurzeniowy reaktor barbotażowy - ARL (airlift raector) z cyrkulacją zewnętrzną medium. Wewnątrz reaktora barbotażowego zainstalowany jest dyfuzor do  napowietrzania i złoże ruchome o dużej powierzchni właściwej. Woda zasysana jest za pomocą specjalnego regulowanego rurociągu z różnych głębokości i odległości od reaktora. Zanieczyszczona woda oczyszczana jest dzięki dwóm formom biomasy (zawieszonej i utwierdzonej). Dodatkowo możliwe jest aplikowanie efektywnych mikroorganizmów (EM) czy substancji wspomagających oczyszczanie dzięki dozownikowi zainstalowanemu nad wylotem z reaktora.

Urządzenie poprzez swoją kompaktową budowę jest małe, lekkie, proste w wykonaniu i niedrogie. Dodatkowo możliwość zastosowania różnych metod oczyszczania zwiększa efektywność oraz łatwe zmodernizowanie urządzenia w zależności od potrzeb i lokalizacji na akwenie.

Urządzenie było szczegółowo testowany w laboratorium wodnym w Katedrze Inżynierii Wodnej i Sanitarnej UPP w ramach wspólnego innowacyjnego projektu badawczego pozyskanego ze środków MNiSW przez pracowników Wydziału Inżynierii Wodnej i Inżynierii Mechanicznej, tj.: dr inż. S. Kujawiak, dr inż. J. Mazurkiewicz, dr R. Mazur, prof. dr hab. inż. J. Dach.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

       

 

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY