Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pierwsza na UPP i druga w Polsce nominacja profesorska w dyscyplinie biotechnologia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pierwsza na UPP i druga w Polsce nominacja profesorska w dyscyplinie biotechnologia

Prof. dr hab. Daria Szymanowska z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu uzyskała 29.02.2024 r. tytuł profesora w dyscyplinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biotechnologia.  To pierwsza na UPP i druga w Polsce nominacja profesorska w tej dyscyplinie.

 

 

Główne obszary zainteresowań naukowych prof. dr hab. Darii Szymanowskiej dotyczą mikrobiologii przemysłowej, biotechnologii farmaceutycznej i  kosmetologii w tym:  biosyntezy metabolitów drobnoustrojów o potencjale aplikacyjnym (etanol, diole, kwasy organiczne),  oceny właściwości prozdrowotnych surowców roślinnych w aspekcie ich implementacji do nowych zastosowań farmaceutycznych oraz opracowania innowacyjnych surowców kosmetycznych z wykorzystaniem metod biotechnologicznych wraz z oceną ich potencjału biofunkcjonalnego.

 

Prof. dr hab. Szymanowska zrealizowała pod swoim kierunkiem wiele projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z partnerami przemysłowymi, odbyła liczne staże naukowe i przemysłowe. Prof. Szymanowska jest recenzentem projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i w Departamencie Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, jak również członkiem kolegium naukowego w czasopiśmie Electronic Journal of Biotechnology.

 

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY