Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Podpisanie umowy na realizację projektu w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Podpisanie umowy na realizację projektu w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedstawił listę ocenionych operacji w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wśród zwycięskich wniosków znalazł się projekt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

W dniu 21 czerwca 2022r. odbyło się uroczyste podpisanie Umowy na realizację operacji, między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu reprezentowanym przez  Prorektora prof. dr. hab. Piotra Golińskiego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego.

Realizowana operacja to: Ścieżki rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego – lokalny wymiar wielofunkcyjności, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kierownikiem projektu jest dr Natalia Bartkowiak-Bakun z Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydziału Ekonomicznego.

 

Więcej informacji o projekcie - https://puls.edu.pl/sites/default/files/dokumenty/sciezki-rozwoju-obszar...

 

WYDZIAŁY