Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profesor Hanna Jackowiak nominowana do Komisji Biologii Rozwoju Polskiej Akademii Umiejętności | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Profesor Hanna Jackowiak nominowana do Komisji Biologii Rozwoju Polskiej Akademii Umiejętności

Członkowie Komisji Biologii Rozwoju Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) w Krakowie 15 marca 2024 r.  podjęli jednomyślną decyzję, pozytywnie zaopiniowując kandydaturę prof. dr hab. Hanny Jackowiak z Pracowni Histologii i Embriologii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP, do przyjęcia w poczet swojego gremium. 

 

 

Ta zaszczytna nominacja jest wyrazem uznania znaczącego wkładu badań naukowych prof. Hanny Jackowiak nad histogenezą i organogenezą narządów układu pokarmowego i   rozrodczego ptaków i ssaków w rozwój nauki. Jej praca badawcza jest nie tylko źródłem wiedzy w dziedzinie biologii rozwoju, lecz również stanowi istotny wkład w rozwój dziedziny weterynarii oraz nauk o zwierzętach. 

 

Komisja skupia badaczy reprezentujących wszystkie liczące się ośrodki naukowe w kraju. Służy integracji badań nad rozwojem embrionalnym oraz morfologią roślin i zwierząt. Zadaniem, jakie sobie stawia, jest – obok zwyczajnych posiedzeń – organizowanie, wspólnie z Oddziałem PAN w Krakowie i Uniwersytetem Jagiellońskim, corocznych ogólnopolskich konferencji naukowych.  

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY