Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Walenty Poczta przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na kadencję 2021-2024 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Walenty Poczta przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na kadencję 2021-2024

Prof. dr hab. Walenty Poczta przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na kadencję 2021-2024.

 

 

Rada Naukowa Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w kadencji 2021-2024 na swym pierwszym posiedzeniu wybrała jednogłośnie  prof.  dr hab. Walentego Pocztę na funkcję przewodniczącego Rady. Profesor Walenty Poczta pełni funkcję przewodniczącego Rady Naukowej IERiGŻ-PIB przez kolejne kadencje nieprzerwanie od 2015 roku. 

Badania naukowe prowadzone w IERiGŻ-PIB skoncentrowane są na najważniejszych zagadnieniach dotyczących ekonomicznej, produkcyjnej i społecznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz polskiej wsi. Są one realizowane w 6 zakładach naukowych:

  • Ekonomiki Agrobiznesu i Biogospodarki,  
  • Ekonomiki Gospodarstw Rolnych i Ogrodniczych,
  • Ekonomii i Polityki Rolnej oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
  • Rynków Rolnych i Metod Ilościowych, 
  • Finansów i Zarządzania Ryzykiem, 
  • Rachunkowości Gospodarstw Rolnych.

 

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. 

WE

WYDZIAŁY