Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. UPP dr hab. Grzegorz Łysiak w Radzie Naukowej Instytutu Ogrodnictwa – PIB | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. UPP dr hab. Grzegorz Łysiak w Radzie Naukowej Instytutu Ogrodnictwa – PIB

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. UPP dr. hab. Grzegorza Łysiaka z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa  i Bioinżynierii w skład Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego na czteroletnią kadencję 2021-2025.

 

 

Program badawczy Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego obejmuje wszystkie zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą, począwszy od badań  nad biologicznymi podstawami produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych przez biotechnologię, genetykę i hodowlę twórczą roślin ogrodniczych, agrotechnikę, fitopatologię, szkółkarstwo i ochronę zasobów genowych roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych, nawadnianie roślin, uprawę grzybów jadalnych, przetwórstwo i przechowalnictwo owoców i warzyw, bezpieczeństwo żywności, agroinżynierię, ekonomikę i marketing. Z uwagi na to, że wszystkie rośliny sadownicze i znaczna część warzywnych są owadopylne, duże znaczenie w programie badawczym ma także pszczelnictwo. Realizowane są badania z zakresu hodowli pszczół, technologii pasiecznych, jakości produktów pszczelich oraz zapylania roślin. Instytut jest jedynym w kraju ośrodkiem hodowli roślin sadowniczych.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY