Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt z Funduszu Węgla i Stali po raz pierwszy na UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Projekt z Funduszu Węgla i Stali po raz pierwszy na UPP

Dzięki współpracy międzykatedralnej pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Katedry Gleboznawstwa, Rekultywacji i Geodezji, Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej oraz Katedry Fizjologii Roślin - z Głównym Instytutem Górniczym (GIG), Polską Grupą Górniczą, Technische Universitaet Bergakademie Freiberg,  Universidad de Oviedo, uzyskano z Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) grant pilotażowy i demonstracyjny pt:. „Zrównoważona i inteligentna gospodarka odpadami kopalnianymi w kierunku zielonej gospodarki”.

 

 

Celem otrzymanego projektu GI-mine jest opracowanie rozwiązań, technologii i wytycznych pozwalających na optymalizację gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie  górniczym. Projekt ma charakter badawczy, a wyniki uzyskane dla analizowanego studium przypadku będą podstawą do opracowania rozwiązań technologicznych, wytycznych do wdrożenia oraz modeli biznesowych, które będą mogły być multiaplikowane w innych oddziałach spółki i innych przedsiębiorstwach.

Co ważne sukces nie byłby możliwy, gdyby nie wcześniejsza  współpraca pracowników Katedry Inżynierii Wodnej i Sanitarnej (Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP) z Głównym Instytutem Górnictwa, której kontynuacją jest otrzymany projekt.

 

Rolą pracowników UPP w projekcie będzie określenie potencjału innowacyjnych substratów  glebowych wytworzonych na bazie odpadów górniczych i innych do produkcji roślinnej o różnym przeznaczeniu, w tym do rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych lub zdewastowanych działalnością gospodarczą człowieka. Projekt będzie wykorzystywał gospodarczo użyteczne gatunki roślin zielnych. Poprzez odpowiednie wykorzystanie terenów poprzemysłowych można bowiem ograniczyć lub nawet wyeliminować postępujące procesy degradacji, w tym m.in. zahamować niepożądaną spontaniczną sukcesję roślinności ruderalnej. Spowoduje to poprawę, a następnie utrzymanie wysokiego potencjału ekonomicznego terenów poprzemysłowych.

 

Liderem projektu jest Główny Instytut Górniczy. W projekcie obok wymienionych wyżej udział biorą również Mongolian Coal Association MN (Associated) i Digital Communications Network Global EL (Associated). Kierownikiem projektu z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest prof. UPP dr hab. Krzysztof Otremba z Katedry Gleboznawstwa, Rekultywacji i Geodezji Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej. Całkowity koszt projektu, którego realizacja przewidziana jest na 42 miesiące, to 2 544 460,30 EUR.

 

prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak

 

 

 

WYDZIAŁY