Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Tytuł profesorski na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Tytuł profesorski na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Prof. UPP dr hab. Tomasz Strabel z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt otrzymał tytuł naukowy profesora  nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Nominacja została przyznana 21 lipca 2021 r.

 

 

Prof. dr hab. Tomasz Strabel, zawodowo związany z Katedrą Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt już od piątego roku studiów zajmuje się problematyką genetycznego doskonalenia zwierząt  gospodarskich, w szczególności oceną wartości hodowlanej bydła mlecznego. Jego zainteresowania badawcze nakierowane są zarówno na rozwój metod i narzędzi hodowlanych umożliwiających  poprawę konkurencyjności gospodarstw mlecznych, jak i na wyjście naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym hodowli zwierząt przez polepszenie dobrostanu krów czy ograniczenie emisji metanu. Udokumentowaniem jego działalności są nie tylko liczne publikacje naukowe, ale i wdrożenia, co jest wynikiem szerokiej współpracy międzynarodowej. Prof. Tomasz Strabel aktywnie działa na rzecz popularyzacji nauki, organizował i współorganizował wiele konferencji naukowych, warsztatów, spotkań z praktyką, był kierownikiem studium podyplomowego. Jest członkiem szeregu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY