Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility W konkursie POLONEZ BIS 3 grant otrzymał projekt realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W konkursie POLONEZ BIS 3 grant otrzymał projekt realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP

47 projektów z łącznym budżetem 48,1 milionów złotych zrealizują badacze i badaczki z całego świata, którzy przyjadą do Polski w ramach konkursu POLONEZ BIS 3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu będzie gościł naukowczynię z Włoch.

 

 

W rozstrzygniętym właśnie trzecim i ostatnim konkursie programu POLONEZ BIS złożono w sumie 230 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej 47  projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania, w tym projekt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP „POLLINATORS ET AL. - Pobocza dróg jako ważne połączenie dla owadów zapylających w krajobrazie miejskim”, którego kierownikiem jest dr Irene Piccini z Uniwersytetu w Turynie.

Projekt dotyczy oceny zbiorowisk owadów zapylających oraz ich mobilność wzdłuż poboczy dróg i związanych z nimi usług ekosystemowych w obrębie obszarów miejskich. Badania prowadzone będą w trzech miastach w Europie w Poznaniu (Polska), Turynie (Włochy) oraz Uppsali (Szwecja).

Wskaźnik sukcesu w Konkursie POLONEZ BIS 3 wyniósł 20,4%. Zrealizowane zostaną 23 (49%) projekty z zakresu nauk ścisłych i technicznych, 12 (25,5%) z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz 12 (25,5%) z dziedziny nauk o życiu.

 

Lista rankingowa https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/listy-rankingowe/polonez-bis3-lr.pdf

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY