Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sierpień 2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sierpień 2021

O rozwoju współpracy polsko-brazylijskiej w obszarze badań naukowych oraz innowacji

Ambasada Brazylii w Polsce i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 25 sierpnia 2021 r. zorganizowały spotkanie online, którego celem było omówienie możliwych płaszczyzn dwustronnej współpracy naukowo-badawczej w zakresie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej pomiędzy ośrodkami akademickimi w Polsce i Brazylii.

UPP posiada już ponad 100 patentów i innych praw wyłącznych!

W roku 2014 - kiedy to zostało utworzone Centrum Innowacji i Transferu Technologii - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu posiadał zaledwie kilka patentów na wynalazki. Dzisiaj z przyjemnością informujemy, iż dzięki zaangażowaniu społeczności akademickiej Uniwersytet posiada już 105 patentów na wynalazki, praw wyłącznych do wzorów użytkowych i przemysłowych oraz 9 praw do odmian roślin. Ponadto zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP jest ponad 160 kolejnych wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.

EU4Belarus: The call for applications for students

The European Union under the “EU4Belarus: Solidarity with the people of Belarus” programme is launching a call for proposals for EU4Belarus – SALT (Support for Advanced Learning and Training) scholarships for Belarusian students who are already studying at universities in Lithuania, Latvia,Czechia, and Poland, as well as for those who will start their studies in the academic years 2021/22 and 2022/23.

WYDZIAŁY