Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nabór na studia podyplomowe 2020/2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nabór na studia podyplomowe 2020/2021

Trwa nabór na studia podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. To doskonały sposób na uzupełnienie swojej wiedzy i poszerzenie kompetencji, a także dobry początek kariery i zaspokojenie potrzeb w zakresie wiedzy specjalistycznej i znalezienie pomysłu na własną ścieżkę rozwoju zawodowego.

Przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 

W szerokiej ofercie można znaleźć studia podyplomowe w zakresie m.in. agrotroniki, leśnictwa, zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, hortiterapii czy różnych aspektów integracji europejskiej.

 

Szczegółowe informacje na temat oferty i rekrutacji na studia podyplomowe można znaleźć na stronach wydziałowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

WYDZIAŁY