Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wyniki kolejnej edycji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wyniki kolejnej edycji programu „Inkubator Innowacyjności 4.0

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 sierpnia 2020 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zgodnie ze złożonym wniosku o dofinansowanie został zakwalifikowany do udziału w programie pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 sierpnia 2020 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zgodnie ze złożonym wniosku o dofinansowanie został zakwalifikowany do udziału w programie pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”, ustanowionego na podstawie Komunikatu, finansowanego ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. 

Projekt będzie prowadzony w konsorcjum z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. i umożliwi on realizację prac przedwdrożeniowych zespołom badawczym Uniwersytetu, czego wynikiem będą praktyczne rozwiązania, które za pośrednictwem Centrum Innowacji i Transferu Technologii będą transferowane do przemysłu. 

Jednostką odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad działaniami projektowymi ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest CIiTT. 

W ramach projektu Centrum ogłosi wewnętrzny konkurs na wybór projektów na realizację prac przedwdrożeniowych.  

 

Lista uczelni, które otrzymały finansowanie znajduje się pod linkiem

WYDZIAŁY