Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility „Udane polowanie na pracę”… | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

„Udane polowanie na pracę”…

Sezon polowań rozpoczęty. Bynajmniej nie na grubego zwierza, ale z jednej strony na kompetentnego specjalistę poszukiwanego przez pracodawcę na staż, praktykę czy atrakcyjną posadę, z drugiej natomiast pierwszą, wymarzoną pracę czy doświadczenie nabyte w dobrze pozycjonowanej na rynku firmie.

X edycja Targów Pracy, w nowej formule, pod jakże przyrodniczym hasłem „UPoluj Pracę” wpisała się w kalendarz uczelnianych aktywności, po kilkuletniej nieobecności. Wszystko dzięki wzajemnej współpracy organizatorów wydarzenia - Biura Karier pod egidą Działu Marketingu i Komunikacji oraz Konwentu Samorządu Studenckiego. 10 maja, od wczesnych godzin rannych przygotowaniom nie było końca, a przed główny budynek Uczelni podjechał…ciągnik.

Oficjalnego otwarcia targów dokonał JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Jan Pikul serdecznie witając gości – przedstawicieli firm oraz władze uczelni i wydziałów. W tym roku zaproszonych zostało 26 „łowców” naszego „studenckiego narybku”, nie licząc strefy Biura Karier w której każdy uczestnik mógł skorzystać z usług doradztwa zawodowego, coachingu kariery oraz możliwości skonsultowania dokumentów aplikacyjnych. Do współpracy zaprosiliśmy m.in. firmę Claas Polska,, Balcerzak i Spółka, Osi Poland Foodworks, Tesco Polska, Fabrykę Mebli Forte S.A, Ikea Industry Poland, Grupę Top Farms, Kleffmann &Partner, Osadkowski S.A, Poznańską Hodowlę Roślin, Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencję Rynku Rolnego, Powiatowy Urząd Pracy, Concordia Polska TUW, Doradztwo Finansowo-Informatyczne Danielewicz Mucha, oraz wielu innych. Dużym powodzeniem podczas Targów cieszyła się strefa foto, w której można było wykonać profesjonalne zdjęcia do CV, a także strefa wizażu w której możliwe było stworzenie wizerunku kompetentnego pracownika.

Zainteresowanie uczestników przyciągnęły również zorganizowanie wykłady, związane z określeniem predyspozycji, potencjału zawodowego oraz motywacji do pracy. Dla osób chcących założyć własną firmę obecność na wykładzie „Firma XXI w”. umożliwiło określenie jaką firmę warto założyć w ciągu najbliższych 15 lat. Prelekcje na temat nowoczesnych rozwiązań w maszynach rolniczych wygłosiła Dr Barbara Raba z firmy Class Polska Sp. z o.o. Na specjalnie zaproszenie pojawił się również gość specjalny targów Pani Maja Kornel - trenerka zmiany osobistej, dyrektor Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Praktycznego ENTRENO. Warsztat przeprowadzony przy tej okazji na temat wejścia na ścieżkę kariery zawodowej spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zebranych. Dzięki uprzejmości właścicielki firmy z branży finansowo-informatycznej Pani Danuty Danielewicz-Muchy został przygotowany warsztat na temat stosowania programów księgowych w aspekcie informatyzacji sprawozdawczości rachunkowej i podatkowej. Podczas targów przeprowadzane były również wstępne rozmowy rekrutacyjne firm.

Patronat honorowy Targów objął Prezydent Miasta Poznania, patronat merytoryczny – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, natomiast Patronat medialny wydarzenia objęły lokalne media: TVP3 Poznań, Radio Merkury, Głos Wielkopolski.

Nawiązany dzięki Targom Pracy kontakt z przedstawicielami świata biznesu oraz związane z nimi dalsze propozycje współpracy dodają nam – pracownikom Działu Marketingu i Komunikacji odwagi do współtworzenia nowych przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję, zarówno marki Uczelni kształcącej dobrze wykwalifikowane kadry, ale i wsparcie w procesie rozwoju zawodowego studentów naszego uniwersytetu.

Sandra Witczak
Dział Marketingu i Komunikacji/Biuro Karier

WYDZIAŁY