Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Birety zostały rzucone – Absolutoria 2018 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Birety zostały rzucone – Absolutoria 2018

W kalendarzu każdej uczelni akademickiej kształcącej młodzież corocznie obchodzone są dwie najważniejsze uroczystości: inauguracja roku akademickiego będąca świętem całej uczelni i absolutorium, będące przede wszystkim najważniejszym świętem wydziału.

W miniony weekend (30.06-1.07)  w obecności władz rektorskich, dziekańskich, promotorów, rodzin i znajomych, spotkali się studenci kończący studia, aby symbolicznie pożegnać się z Uczelnią. „Dzisiejsza uroczystość to zwieńczenie wspólnych starań tych, którzy nauczają i tych, którzy wiedzę tę przyjmują, aby nasz kraj i region został wzmocniony w wysoko wykwalifikowanych, właściwie przygotowanych do wykonywania zawodu, pełnych inicjatywy młodych ludzi” – mówił podczas uroczystości prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - „Wierzę, że studia nie tylko przyczyniły się do poszerzenia Waszych intelektualnych horyzontów, ale wyzwoliły w Was również zdolność krytycznego oglądu rzeczywistości oraz że zrozumieliście, że aby osiągnąć sukces nie ma dróg na przełaj. Mam głęboką nadzieję, że zaszczepiliśmy Wam ciekawość świata, a zdobyta tutaj wiedza zaowocuje w przyszłości”.

 

W trakcie uroczystości wręczone zostały listy gratulacyjne i nagrody absolwentom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz zaangażowanym w życie społeczne, sportowe i kulturalne na rzecz  uczelni. Karty absolutoryjne odebrało 1026 studentów, których słowami Stanisława Wyspiańskiego „Idziesz przez świat i światu nadajesz kształt przez swoje czyny” - żegnał JM Rektor podkreślając  -  „Każdy z Was ma własną odrębną historię, której kolejny rozdział zaczyna się dziś. To od Was zależy, co się w nim znajdzie”.

 

Oprawę muzyczną zapewnił Chór Akademicki „Coro Da Camera” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  

 

Iwona Cieślik
rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY