Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 200 MŁODYCH PRZYRODNIKÓW NA WYDZIALE MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

200 MŁODYCH PRZYRODNIKÓW NA WYDZIALE MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH UPP

Rozpoczęła się druga edycja zajęć organizowanych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP w ramach projektu „Przyroda od A do Z. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników”. 200 uczniów i uczennic z 8 szkół podstawowych weźmie udział w wykładach i warsztatach z zakresu ochrony środowiska, gospodarowania odpadami i ochroną ptaków, realizowanej pod kierunkiem dr. Marcina Tobółki.

Podczas inauguracji zajęć, która odbyła się 11 lutego 2020 roku w Biocentrum UPP, uczestnicy otrzymali z rąk prof. dr. hab. Cezarego Mądrzaka,  Prorektora ds. studiów oraz prof. dr. hab. Piotra Ślósarza, Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach indeksy studenta/tki Uniwersytetu Młodych Przyrodników.

Podczas przeprowadzanych zajęć młodzi przyrodnicy poznają tematy dot. biologii i ekologii ptaków oraz zagrożenia, które niesie za sobą działalność człowieka. Zbudują i zamontują budki lęgowe dla ptaków w swojej okolicy. Zgłębią wiedzę na temat śmieci w wodzie i na lądzie oraz będą uczestniczyć w zajęciach z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.
 

W zajęciach wezmą udział uczniowie z 8 szkół podstawowych:

  • Publicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich W Pawłowicach
  • Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa W Czerlejnie
  • Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów W Baranowie
  • Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach
  • Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu
  • Szkoły Podstawowej Da Vinci w Poznaniu
  • Szkoły Podstawowej w Tulcach
  • Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie.

 

„Przyroda od A do Z. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest on koordynowany przez Dział Funduszy Strukturalnych (mgr Agnieszka Zielińska, mgr Ilona Langowska) przy współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego UPP (mgr Joanna Matuszak, mgr Agnieszka Kurasz).

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY